Informacja wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-05-14 13:24:49
  ...więcej

Ogłoszenie dotyczące wyborów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej
2019-05-14 12:15:57
  ...więcej

Przyznane Nagrody Gminy Gorzyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2019r.
2019-05-08 13:56:57
  ...więcej

Przyznane nagrody i wyróżnienia dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2019r.
2019-05-08 13:50:47
  ...więcej

VIII Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji - 17.05.2019 r.
2019-05-08 13:23:42
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 17 maja 2019 r. (piątek) na godz. 8.00 VIII SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminny  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie ustalenia wykazu nieruchomosci będacych mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w użyczenie w 2019r.
2019-05-06 10:16:41
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 08.05.2019 r.
2019-04-30 14:10:22
Informuję, że w dniu 08.05.2019 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.   Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.3. Przy  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska - 06.05.2019 r.
2019-04-30 13:25:43
Informuję, że w dniu 6 maja 2019 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska. Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.3 Przyję  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-04-30 11:38:20
  ...więcej

Informacja o zgodności dostarczanej wody z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami
2019-04-29 08:30:37
  ...więcej

Informcja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-04-24 13:09:02
  ...więcej

VII Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji - 29.04.2019 r.
2019-04-19 12:03:08
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)na godz. 15.30 VII SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji,która odbędzie się w  ...więcej

Informacja wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-04-18 10:07:04
  ...więcej

Informacja wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2019-04-12 07:59:00
  ...więcej

Wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w najem w 2019r. oraz do oddania w najem-przedłużenia w 2019r. umów najmu lokali dotychczasowym najemcom
2019-04-09 08:12:42
  ...więcej

Wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2019 r.
2019-04-09 07:52:39
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-04-08 15:07:37
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 08.04.2019 r.
2019-04-04 14:28:42
Informuję, że w dniu 08.04.2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.   Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku p  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pzarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2019-04-03 13:21:06
  ...więcej

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce w 2019 roku"
2019-03-27 13:16:30
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 485
następne