Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym
Gminy Gorzyce przeznaczonych do zbycia oraz
oddania w najem w 2018r.

Wójt Gminy Gorzyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) informuje, że:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15, wywieszono w dniu 11.09.2018 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do zbycia.
Z wykazem tym można się zapoznać także na stronie internetowej gminy: www.gorzyce.pl oraz ug. bip.gorzyce.pl.

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOTSiR „Nautica” w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 31 wywieszono w dniu 11.09.2018r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w najem – przedłużenia w 2018 r. umów najmu lokali dotychczasowym najemcom.
Z wykazem tym można się zapoznać także na stronie internetowej gminy: www.gorzyce.pl oraz ug. bip.gorzyce.pl oraz na stronie internetowej GOTSiR „Nautica” w Gorzycach: www.jo.gorzyce.bip.gmina.pl/index.php?=id1241.

Zarządzenie Wójta Gminy Gorzyce z dn 6 wrzesnia 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Jacek Pasternak | Data wprowadzenia: 2018-09-11 08:28:49 | Data modyfikacji: 2018-09-11 08:41:13.
Data wprowadzenia: 2018-09-11 08:28:49
Data modyfikacji: 2018-09-11 08:41:13
Opublikowane przez: Jacek Pasternak
« powrót