Ogłoszenia

XLII Sesja Rady Gminy Gorzyce - 20.08.2018 r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. Poz. 994 ze zm.)
Zwołuję na dzień 20 sierpnia 2018 r. na godz. 15.30
XLII Sesję Rady Gminy Gorzyce VII kadencji,
która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

 

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu "Mamy do siebie bliżej - Kładka dla pieszych i rowerzystów przez Olzę" przeznaczonego do realizacji ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.
9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Małek


      Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. Uchwał odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

 

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:36:46.
Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:36:46
Opublikowane przez: Monika Radzik
« powrót