Ogłoszenia

XL Sesja Rady Gminy Gorzyce - 28.05.2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień 28 maja 2018 r. (poniedziałek) na godz. 15.00
XL SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VII kadencji,
która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

 


Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Gorzyce.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu opieki nad zabytkami za okres od 2016 do 2018 roku.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Małek

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku o godz. 15.00 w Świetlicy Wiejskiej w Osinach.

 

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-05-21 14:21:13 | Data modyfikacji: 2018-05-24 08:50:09.
Data wprowadzenia: 2018-05-21 14:21:13
Data modyfikacji: 2018-05-24 08:50:09
Opublikowane przez: Monika Radzik
« powrót