Ogłoszenia

Ogłoszenie o wycofaniu z konsultacji z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
projektu uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie
nadania nazwy drodze położonej w miejscowości
Czyżowice i poddaniu pod konsultacje projektu
uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania
nazwy drodze położonej w miejscowości
Czyżowice

Wycofuje się z konsultacji ogłoszonych na okres od 7.02.2018 r. do dnia 14.02.2018 r.
- projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Czyżowice – ulica św. Marcina.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 13.02.2018 r. do dnia 20.02.2018 r. poddaje konsultacjom:
- projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Czyżowice – ulica Kopalniana.

Opinie dotyczące w/w projektu uchwał należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do 27.02.2018 r. do godziny 12.00 na adres e-mail :gorzyce@gorzyce.pl


Komórką organizacyjną Urzędu Gminy w Gorzycach prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Tel. 032-4513-056 w. 14 lub 18.

 ulica Kopalniana w Czyżowicach.pdf

Opublikowane przez: Jacek Pasternak | Data wprowadzenia: 2018-02-13 13:13:02 | Data modyfikacji: 2018-02-13 13:14:05.
Data wprowadzenia: 2018-02-13 13:13:02
Data modyfikacji: 2018-02-13 13:14:05
Opublikowane przez: Jacek Pasternak
« powrót