Ogłoszenia

Wycofanie z konsultacji i ogłoszenie o nowych
konsultacjach

Ogłoszenie o wycofaniu z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów uchwał Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Turza Śl. oraz drodze położonej w miejscowości Gorzyce i poddaniu pod konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Gorzyce w sprawie zmiany nazwy ulicy w Turzy Śl. oraz zmiany nazwy ulicy w Gorzycach .

Wycofuje się z konsultacji ogłoszonych na okres od 8.01.2018 r. do dnia 15.01.2018 r.
- projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Turza Śląska – ulica 27 Marca ,
- projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Gorzyce – ulica 7 Kwietnia .

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 10.01.2018 r. do dnia 18.01.2018 r. poddaje konsultacjom:
- projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie zmiany nazwy ulicy 27 Marca w Turzy Śl.
- projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie zmiany nazwy ulicy 7 Kwietnia w Gorzycach.

Opinie dotyczące w/w projektu uchwał należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do 25.01.2018 r. do godziny 12.00 na adres e-mail:gorzyce@gorzyce.pl.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy w Gorzycach prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Tel. 032-4513-056 w. 14 lub 18.

 załącznik_10012018.pdf

Opublikowane przez: Jacek Pasternak | Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:52:41 | Data modyfikacji: 2018-01-10 13:54:38.
Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:52:41
Data modyfikacji: 2018-01-10 13:54:38
Opublikowane przez: Jacek Pasternak
« powrót