Ogłoszenia

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 8.01.2018 r. do dnia 15.01.2018 r. poddaje konsultacjom:
- projekty uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Turza Śląska – ulica Jana Pawła II ,
- projekty uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Turza Śląska – ulica Bogumińska .

Opinie dotyczące w/w projektu uchwały należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do 23.01.2018 r. na adres e-mail: gorzyce@gorzyce.pl


Komórką organizacyjną Urzędu Gminy w Gorzycach prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Tel. 032-4513-056 w. 14 lub 18.

img-108113537.pdf

 

Opublikowane przez: Jacek Pasternak | Data wprowadzenia: 2018-01-08 15:35:04 | Data modyfikacji: 2018-01-08 15:35:53.
Data wprowadzenia: 2018-01-08 15:35:04
Data modyfikacji: 2018-01-08 15:35:53
Opublikowane przez: Jacek Pasternak
« powrót