Ogłoszenia

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 6.12.2017 r. do dnia 13.12.2017 r. poddaje konsultacjom:
- projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Gorzyczki
- projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Gorzyczki
- projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Gorzyczki
- projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Gorzyczki
- projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Turza Śl.
- projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Rogów

Opinie dotyczące w/w projektów uchwał należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do 20.12.2017 r. na adres e-mail: gorzyce@gorzyce.pl


Komórką organizacyjną Urzędu Gminy w Gorzycach prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Tel. 032-4513-056 w. 14 lub 18.

ogłoszenie w sprawie konsultacji_061217.pdf

ul. Jodłowa_061217.pdf

ul. Malinowa, Bażantowa, Jarzębinowa, Modrzewiowa_061217.pdf

ul. Widokowa_061217.pdf

 

Opublikowane przez: Jacek Pasternak | Data wprowadzenia: 2017-12-06 11:36:59 | Data modyfikacji: 2017-12-06 11:39:02.
Data wprowadzenia: 2017-12-06 11:36:59
Data modyfikacji: 2017-12-06 11:39:02
Opublikowane przez: Jacek Pasternak
« powrót