Wójt Gminy przypomina, że do końca marca br. można składać wnioski o przyznanie nagrody w dziedzinie kultury oraz sportu
2019-02-15 11:59:21
  ...więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadania publicznego
2019-02-15 11:25:38
  ...więcej

Ogłoszenie o przyznanych dotacjach na wsparcie i rozwój sportu na terenie naszej gminy w 2019 roku
2019-02-15 08:30:15
  ...więcej

Zestawienie potwierdzające zgodność jakości dostarczanej wody z obowiazującymi przepisami.
2019-02-12 10:11:15
  ...więcej

Wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w użyczenie w 2019 roku
2019-02-12 09:08:13
  ...więcej

Wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2019 r.
2019-02-12 08:15:26
  ...więcej

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku
2019-02-08 10:14:29
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 12.02.2019 r.
2019-02-07 12:08:17
Informuję, że w dniu 12 lutego 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.   Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.3. Przyjęcie protokołu z   ...więcej

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gorzyce jest organem prowadzącym
2019-01-30 14:44:44
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych
2019-01-25 08:29:13
Informuję, że w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych.   Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie p  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach konsultacji
2019-01-25 08:21:30
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bluszczowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach oraz Szkoły Podstawowej w Turzy Śl.
2019-01-23 14:41:07
  ...więcej

V Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji - 28.01.2019 r. r.
2019-01-21 14:07:03
OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. Poz. 994 ze zm.) Zwołuję na dzień 28 stycznia 2019 r. na godz. 15.30 V Sesję Rady Gminy Gorzyce VIII kadencji, która odbędzie si  ...więcej

Informcja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-01-18 13:27:30
  ...więcej

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Gorzyce jest organem prowadzącym
2019-01-18 13:22:47
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 22.01.2019 r.
2019-01-18 10:53:42
Informuję, że w dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .   Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie prot  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-01-11 10:47:51
  ...więcej

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i utylizację eternitu na 2019r. i 2020r.
2019-01-09 12:25:06
  ...więcej

IV Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji - 10.01.2019 r.
2019-01-04 10:58:43
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 10 stycznia 2019 r. (czwartek) na godz. 16.30 IV SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie si  ...więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 7.01.2019 r.
2019-01-03 14:09:30
Informuję, że w dniu 7 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 w Gminnym Zespole Obsługi Finansowej w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.   Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządk  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 451
następne