Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-12-31 07:35:05
  ...więcej

Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym
2019-12-30 13:44:12
Informacja o zgromadzeniu publicznym Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w dniu 3 stycznia 2020 r. w godzinach od 12.00 do 13.00 przy Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się zgromadzenie publiczne.  ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku i wyposażenia
2019-12-30 08:52:07
  ...więcej

Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-12-20 13:48:44
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach konsultacji
2019-12-19 13:09:22
  ...więcej

Informacja o terminie i przedmiocie konsultacji oraz wyrażonych opiniach i wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2019-12-19 11:54:50
  ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku i wyposażenia
2019-12-19 10:35:16
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-12-16 13:42:21
  ...więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej w 2020 r.
2019-12-16 10:17:47
  ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku i wyposażenia
2019-12-13 11:13:39
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska - 16.11.2019 r.
2019-12-12 14:00:27
   Informuję, że w dniu 16.12.2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska.   Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyję  ...więcej

XV Sesja Rady Gminy Gorzyce - 19.12.2019 r.
2019-12-11 12:38:06
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 19 grudnia 2019 r. (czwartek) na godz. 15.30 XV SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie si  ...więcej

Informacja o zbędnych składnikach majątku Gminy Gorzyce
2019-12-05 10:16:02
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2019-12-04 13:34:20
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 09.12.2019 r.
2019-12-04 11:48:29
Informuję, że w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.   Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.3. Ro  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-12-03 15:39:55
  ...więcej

Wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w najem i użeczenie w 2020r.
2019-12-03 15:34:56
  ...więcej

Wykazy nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem w 2020 r.
2019-12-03 08:23:15
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-12-02 09:48:54
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 05.12.2019 r.
2019-11-29 12:04:59
Informuję, że w dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.   Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.3  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 560
następne