Informacja Wybory do Walnego Zgromadzenia Delegatów Śląskiej Izby Rolniczej
2019-07-11 12:20:47
Gorzyce, dnia 11.07.2019 r. Informacja      W nawiązaniu do informacji z dnia 09.07.2019 r. w sprawie udostępnienia do wglądu, spisu osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Walnego Zgromadzenia Delega  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części działki położonej w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 31 obok budynku krytej pływalni GOTSiR "NAUTICA"w Gorzycach
2019-07-11 08:59:21
  ...więcej

Informacja Wybory do Walnego Zgromadzenia Delegatów Śląskiej Izby Rolniczej
2019-07-09 15:06:34
  ...więcej

Wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej
2019-06-28 08:55:59
Dnia 28.07.2019 r. odbędą się w całym kraju wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych w tym do Śląskiej Izby Rolniczej. Zgłoszenia kandydatów do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej należy składać do dnia 5 lipca 2019 r. do g  ...więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego realizowanego przez PLKJ "Plessówka"
2019-06-25 11:10:26
  ...więcej

X Sesja Rady Gminy Gorzyce - 27.06.2019 r.
2019-06-19 13:37:58
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 27 czerwca 2019 r. (czwartek) na godz. 15.30 X SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji,która odbędzie się   ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2019r.
2019-06-18 13:57:26
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska - 17.06.2019 r.
2019-06-13 12:38:36
Informuję, że w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  ...więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w 2019 r.
2019-06-11 10:32:49
  ...więcej

Informcja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-06-06 15:22:56
  ...więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszaniu uwag do oferty na realizację zadania publicznego w 2019 r.
2019-06-05 13:19:15
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzyce
2019-06-04 09:31:27
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o przystąpieniu do opracowania "Projektu aktualizacji założeń do planu zaoparzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzyce
2019-06-04 09:25:40
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o wyłożeniu opracowania pt."Projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzyce
2019-06-04 09:19:13
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2018 roku
2019-05-31 11:29:45
  ...więcej

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku zwrot podatku akcyzowego
2019-05-31 11:27:16
  ...więcej

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku
2019-05-31 11:24:37
  ...więcej

IX Sesja Rady Gminy Gorzyce - 03.06.2019 r.
2019-05-29 13:04:23
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)na godz. 16.30 IX SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji,która odbędzie si  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska - 27.05.2019 r.
2019-05-23 11:35:18
     Informuję, że w dniu 27.05.2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.   Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przy  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-05-20 14:55:23
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 505
następne