Informacja
2018-10-11 12:09:09
W zakładce "Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzięcia" umieszczono obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdrojudot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa zakł  ...więcej

Przeprowadzenie powszechnej, obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Gorzyce (dot. sołectwa Gorzyczki)
2018-10-10 08:51:08
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska - 09.10.2018 r.
2018-10-05 13:13:05
     Informuję, że w dniu 09.10.2018 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.   Porządek posiedzenia:1 Otwarcie posiedzenia.2. Przyj  ...więcej

XLIV Sesja Rady Gminy Gorzyce - 10.10.2018 r.
2018-10-05 12:42:59
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 10 października 2018 r. (środa)na godz. 15.30 XLIV SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VII kadencji,która odbędzie s  ...więcej

Informacja
2018-10-02 11:32:37
W zakładce "Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzięcia" umieszczono obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdrojudot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa zakładu pirolizy gumy na t  ...więcej

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2018-10-02 10:36:08
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-09-26 11:22:53
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach konsultacji
2018-09-25 11:05:02
  ...więcej

Informacja o wynikach konsultacji
2018-09-25 11:04:13
  ...więcej

Informacja
2018-09-24 13:51:02
W zakładce "Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzięcia" umieszczono obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdrojudot. wydanego postanowienia w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"B  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia - 26.09.2018 r.
2018-09-21 14:53:02
Informuję, że w dniu 26.09.2018 r. o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia.   Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedze  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska - 26.09.2018 r.
2018-09-21 14:28:38
Informuję, że w dniu 26.09.2018 r. o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska. Porządek posiedzenia:1 Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedzen  ...więcej

XLIII Sesja Rady Gminy Gorzyce - 27.09.2018 r.
2018-09-21 13:22:25
OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. Poz. 994 ze zm.) Zwołuję na dzień 27 września 2018 r. na godz. 15.00  XLIII Sesję Rady Gminy Gorzyce VII kadencji, która odb  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-09-11 15:19:49
  ...więcej

Wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do zbycia oraz oddania w najem w 2018r.
2018-09-11 08:28:49
Wójt Gminy Gorzyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) informuje, że:1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzycach   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-09-06 14:37:01
Gorzyce, dnia 06.09.2018r. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego      Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowan  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w celu zmiany Statutów Sołectw Gminy Gorzyce
2018-09-06 09:19:51
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska - 03.09.2018 r.
2018-08-29 14:14:02
Informuję, że w dniu 03.09.2018 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.   Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedze  ...więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn"Budowa zakładu pirolizy gumy na terenie produkcyjnym prz ul. Leśnej 43 w Gorzyczkach"
2018-08-29 11:17:08
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 24.08.2018 r.
2018-08-21 12:31:23
Informuję, że w dniu 24 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00 w Gminnym Zespole Obsługi Finansowej w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.   1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.3. Przyjęc  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 409
następne