Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-12-07 13:56:12
Gorzyce, dnia 07.12.2018r. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-12-07 09:13:28
  ...więcej

Wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2019 r.
2018-12-04 07:34:30
  ...więcej

Zestawienie potwierdzające zgodność jakości dostarczanej wody z obowiazującymi przepisami.
2018-11-29 13:31:09
  ...więcej

II Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji - 29.11.2018 r.
2018-11-23 13:55:36
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 29 listopada 2018 r. (czwartek) na godz. 17.00 II SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie s  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-11-22 14:59:00
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 26.11.2018 r.
2018-11-22 14:22:26
Informuję, że w dniu 26.11.2018 r. o godz. 15.30 w Gminnym Zespole Obsługi Finansowej w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.   Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedz  ...więcej

I Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji 2018-2023
2018-11-15 10:47:54
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku - Białej III z dnia 8 klistopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Gorzyce i w celu złożenia ślubowania przez Radnych i Wójta Gminy Gorzyce  ...więcej

Wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w 2018 r. w najem i dzierżawę.
2018-11-13 11:54:56
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-11-08 14:27:50
Gorzyce, dnia 08.11.2018r. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz  ...więcej

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
2018-11-06 11:55:39
  ...więcej

Informacja
2018-11-06 11:28:36
W zakładce "Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzięcia" umieszczono obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdrojudot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa zakł  ...więcej

Wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w najem w 2019 r. oraz do oddania w dzierżawę w 2018 r.
2018-10-23 08:55:15
Wójt Gminy Gorzyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018. poz. 121 ze zm.) informuję, że: 1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzycach przy u  ...więcej

Rada Gminy Gorzyce - wyniki wyborów
2018-10-22 13:09:00
  ...więcej

Wójt Gminy Gorzyce - wyniki głosowania
2018-10-22 13:07:58
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi 16.10.2018
2018-10-17 14:42:43
  ...więcej

Informacja
2018-10-11 12:09:09
W zakładce "Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzięcia" umieszczono obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdrojudot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa zakł  ...więcej

Przeprowadzenie powszechnej, obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Gorzyce (dot. sołectwa Gorzyczki)
2018-10-10 08:51:08
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska - 09.10.2018 r.
2018-10-05 13:13:05
     Informuję, że w dniu 09.10.2018 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.   Porządek posiedzenia:1 Otwarcie posiedzenia.2. Przyj  ...więcej

XLIV Sesja Rady Gminy Gorzyce - 10.10.2018 r.
2018-10-05 12:42:59
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 10 października 2018 r. (środa)na godz. 15.30 XLIV SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VII kadencji,która odbędzie s  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 425
następne