Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku i wyposażenia
2019-12-13 11:13:39
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska - 16.11.2019 r.
2019-12-12 14:00:27
   Informuję, że w dniu 16.12.2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska.   Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyję  ...więcej

XV Sesja Rady Gminy Gorzyce - 19.12.2019 r.
2019-12-11 12:38:06
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 19 grudnia 2019 r. (czwartek) na godz. 15.30 XV SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie si  ...więcej

Informacja o zbędnych składnikach majątku Gminy Gorzyce
2019-12-05 10:16:02
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2019-12-04 13:34:20
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 09.12.2019 r.
2019-12-04 11:48:29
Informuję, że w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.   Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.3. Ro  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-12-03 15:39:55
  ...więcej

Wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w najem i użeczenie w 2020r.
2019-12-03 15:34:56
  ...więcej

Wykazy nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem w 2020 r.
2019-12-03 08:23:15
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-12-02 09:48:54
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 05.12.2019 r.
2019-11-29 12:04:59
Informuję, że w dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.   Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.3  ...więcej

Otwarty konkurs ofert
2019-11-25 14:33:30
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA GMINY GORZYCEW OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS RODZIN I OSÓB W 2020 ROKU- KLUB SENIORA „SENIOR +&rd  ...więcej

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego
2019-11-20 14:31:30
  ...więcej

XIV Sesja Rady Gminy Gorzyce - 27.11.2019 r.
2019-11-20 11:20:11
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 27 listopada 2019 r. (środa) na godz. 15.30 XIV SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie si  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska - 18.11.2019 r.
2019-11-14 09:29:16
Informuję, że w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska.   Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.3.  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-11-12 16:05:33
Gorzyce, dnia 12.11.2019r. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz  ...więcej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Gorzyczkach przy ul. Wilkowiec, na terenie przemysłowym, w pobliżu węzła "Gorzyce"
2019-11-12 08:58:13
  ...więcej

Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-10-29 13:18:18
  ...więcej

XIII Sesja Rady Gminy Gorzyce - 28.10.2019 r.
2019-10-21 11:59:11
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 28 października 2019 r. (poniedziałek) na godz. 15.30 XIII SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2019-10-10 13:10:15
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 551
następne