Ogłoszenie o wynikach konsultacji
2018-09-25 11:05:02
  ...więcej

Informacja o wynikach konsultacji
2018-09-25 11:04:13
  ...więcej

Informacja
2018-09-24 13:51:02
W zakładce "Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzięcia" umieszczono obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdrojudot. wydanego postanowienia w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"B  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia - 26.09.2018 r.
2018-09-21 14:53:02
Informuję, że w dniu 26.09.2018 r. o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia.   Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedze  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska - 26.09.2018 r.
2018-09-21 14:28:38
Informuję, że w dniu 26.09.2018 r. o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska. Porządek posiedzenia:1 Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedzen  ...więcej

XLIII Sesja Rady Gminy Gorzyce - 27.09.2018 r.
2018-09-21 13:22:25
OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. Poz. 994 ze zm.) Zwołuję na dzień 27 września 2018 r. na godz. 15.00  XLIII Sesję Rady Gminy Gorzyce VII kadencji, która odb  ...więcej

aaa
2018-09-20 11:29:52
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-09-11 15:19:49
  ...więcej

Wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do zbycia oraz oddania w najem w 2018r.
2018-09-11 08:28:49
Wójt Gminy Gorzyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) informuje, że:1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzycach   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018-09-06 14:37:01
Gorzyce, dnia 06.09.2018r. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego      Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowan  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w celu zmiany Statutów Sołectw Gminy Gorzyce
2018-09-06 09:19:51
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska - 03.09.2018 r.
2018-08-29 14:14:02
Informuję, że w dniu 03.09.2018 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.   Porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedze  ...więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn"Budowa zakładu pirolizy gumy na terenie produkcyjnym prz ul. Leśnej 43 w Gorzyczkach"
2018-08-29 11:17:08
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 24.08.2018 r.
2018-08-21 12:31:23
Informuję, że w dniu 24 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00 w Gminnym Zespole Obsługi Finansowej w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.   1. Otwarcie posiedzenia.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.3. Przyjęc  ...więcej

XLII Sesja Rady Gminy Gorzyce - 20.08.2018 r.
2018-08-14 14:36:46
Ogłoszenie Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. Poz. 994 ze zm.)Zwołuję na dzień 20 sierpnia 2018 r. na godz. 15.30XLII Sesję Rady Gminy Gorzyce VII kadencji,która odbędzie si  ...więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn"Budowa zakładu pirolizy gumy na terenie produkcyjnym prz ul. Leśnej 43 w Gorzyczkach"
2018-08-06 10:31:51
  ...więcej

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Gorzyce w roku 2019
2018-07-31 14:40:28
  ...więcej

Informaja dot. jakości dostarczanej wody
2018-07-17 10:47:41
  ...więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
2018-07-13 09:45:59
  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska - 16.07.2018 r.
2018-07-12 19:17:43
Informuję, że w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia.   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 403
następne