Statut Gminy

- Uchwała nr V/60/03 Rady Gminy Gorzyce z dnia 02.04.2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gorzyce.

- Uchwała nr XIII/136/04 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zmiany treści niektórych postanowień Statutu Gminy Gorzyce.

- Uchwała nr XXIII/225/05 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21.02.2005 r. w sprawie zmiany treści niektórych postanowień Statutu Gminy Gorzyce.

- Uchwała nr XV/149/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21.02.2008 r. w sprawie zmiany treści niektórych postanowień Statutu Gminy Gorzyce.

- Uchwała nr XXIX/250/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30.03.2009 r. w sprawie zmiany treści niektórych postanowień Statutu Gminy Gorzyce.

- Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31.08.2011 r. w sprawie zmiany treści niektórych postanowień Statutu Gminy Gorzyce.

- Uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30.01.2012 r. w sprawie zmiany treści niektórych postanowień Statutu Gminy Gorzyce.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wyżgoł | Data wprowadzenia: 2015-03-10 08:10:00 | Data modyfikacji: 2015-03-10 08:33:55.
 Uchwała nr XXXI/273/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Gorzyce

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-01-10 15:24:22 | Data modyfikacji: 2018-01-10 15:26:00.
 - Uchwała nr XLIII/416/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27.09.2018 r. w sprawie Statutu Gminy Gorzyce

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-10-17 08:06:29.
 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Opublikowane przez: Monika Radzik | Data wprowadzenia: 2018-12-06 13:24:04.
Data wprowadzenia: 2018-12-06 13:24:04
Opublikowane przez: Monika Radzik