Pracownicy samorządowi


Zobacz:
   Jakubczyk Daniel - Wójt Gminy Gorzyce
   Adamczyk Gabriela - dyrektor SP nr 1 w Gorzycach
   Ciuraj Katarzyna - dyrektor SP w Bluszczowie
   Cogiel Edyta - dyrektor SP w Olzie
   Dawid Bibianna - dyrektor WDK w Czyżowicach
   Dąbrowa Janina - kierownik OPS Gorzyce
   Frączek Aleksandra - dyrektor GM w Gorzycach
   Gajowska Izolda - kierownik refaratu gospodarki komunalnej
   Grzegorzek Bernadeta - skarbnik gminy
   Jęczmionka Anna - dyrektor GBP w Gorzycach
   Karczewska Maria - dyrektor PP w Rogowie
   Kisiel Ilona - dyrektor SP w Rogowie
   Kluczka Teresa - dyrektor SP nr 2 w Gorzycach
   Kowalski Robert - kierownik refataru podatków i opłat
   Kubala Aleksandra - dyrektor GM w Turzy Śl.
   Kucza Aleksander - dyrektor SP w Czyżowicach
   Kuźnik Barbara - dyrektor PP w Czyżowicach
   Kwapulińska Stefania - kierownik refaratu spraw obywatelskich
   Lazar Helena - z-ca wójta gminy
   Łącka Joanna - z-ca kier. OPS
   Łyp Helena - dyrektor GZOF Gorzyce
   Machnik Jakub - dyrektor GZK
   Mrajca Aleksandra - dyrektor GM w Rogowie
   Nowakowska Monika - kierownik świetlicy profilaktycznej
   Parma Danuta - dyrektor WDK w Gorzycach
   Poloczek Arkadiusz - dyrektor GOTSiR "Nautica"
   Rodak Stefania - dyrektor GM w Czyżowicach
   Siedlaczek Katarzyna - dyrektor WDK w Olzie
   Sula Irena - dyrektor SP w Turzy Śl.
   Tomala - Gądek Joanna - dyrektor PP w Gorzycach
   Władarz Maria - sekretarz gminy
   Wolnik Krystyna - dyrektor PP w Olzie
   Wujec Stanisław - dyrektor ZSP w Gorzyczkach
   Zimny Marzena - dyrektor PP w Turzy Śl.
   Zychma Czesław - z-ca wójta gminy
   Rzadkiewicz Hanna - pracownik OPS
   Witek-Bugla Irena - p.o. dyrektora WDK w Olzie
   Markiewicz Justyna - upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Gorzyce
   Markiewicz Ryszard Dyrektor Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach
   Wodecka Joanna - p. o. dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach
   Czarnecka Sylwia - z-ca wójta gminy
   Konsek Alina - Dyrektor ZSP w Gorzyczkach
   Pośpiech Dominika - wz. dyrektora PP w Olzie
   Klyszcz Izabela - Kierownik Świadczeń Rodzinnych
   Lankocz Hanna Społeczny Zastępca Dyrektora PP w Olzie
   Sanecznik Izabela p.o. dyrektora GZOF
   Domańska Dorota - dyrektor SP w Olzie
   Seman Renata - zastępca skarbnika gminy
   Skupnik Agata dyrektor SP nr 2 w Gorzycach
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: