Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30000 euro

Zapytanie cenowe dot. kompleksowego wdrożenia,
realizacji i nadzoru nad bezpłatnym znakowaniem
zwierząt w ramach realizacji programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce

19.03Oferta wykonawcy.odt

 19.03zapytanie.pdf

Opublikowane przez: Beata Lubasz | Data wprowadzenia: 2019-03-19 10:25:38.
Zakup paliw płynnych w roku 2019
 zakup paliw płynnych 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Blaszczok | Data wprowadzenia: 2018-12-12 09:31:35.
Zapytanie cenowe dot. wyłapywania bezdomnych
zwierzątz terenu Gminy Gorzyxce w 2019r
 Zapytanie cenowe

Opublikowane przez: Beata Lubasz | Data wprowadzenia: 2018-12-06 11:59:33.
Wywóz nieczystości płynnych z budynków
należących do Gminy Gorzyce, Ośrodka
Wypoczynkowego w Olzie
 wywóz nieczystości płynnych 2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Blaszczok | Data wprowadzenia: 2018-11-28 09:07:07.
Wycinka drzewa w Rogowie rejon ul. Rogowiec
 oferta na wycinkę z załącznikami.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Kuczok | Data wprowadzenia: 2018-11-22 13:07:20.
Rogów - wykonanie oświetlenia jezdni asfaltowej
odnogi ul. Raciborskiej (obok kościoła)

 

UWAGA!
1. Zamawiający wprowadza nowy przedmiar robót.
2. Termin składania ofert został przedłużony do 29.10.2018r. do godz. 12:00.

 

zapyt.cen.ośw.Rogów.pdf

opis przed.zam.ośw.Rogów.pdf

oświetlenie odnoga ul.Raciborskiej Rogów.pdf

Raciborska_Rogów_ośw.uliczne2.pdf

spec oswietlenie Raciborska Rogów 2.pdf

przedmiar ośw Raciborska boczna Rogów.pdf

wzór oferty ośw.Rogów.pdf

wzór umowy-ośw.Rogów.pdf

inf.odnoga ul.Raciborskiej Rogów.pdf

zmiana-przedmiar ośw Raciborska boczna Rogów.pdf

notatka.ośw.odnogaRaciborska.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-10-19 12:40:09 | Data modyfikacji: 2018-10-24 14:56:56.
Wycinka drzew na terenie Gminy Gorzyce
 zapytanie cenowe, oferta 11.10.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Kuczok | Data wprowadzenia: 2018-10-11 08:28:02.
Rozbudowa drogi gminnej ul. Ligonia w
miejscowości Turza Śl. - wymiana odcinka
kanalizacji deszczowej

zapyt.cen.- ul. Ligonia.pdf

opis przedm.zam.- ul. Ligonia.pdf

mapa-zakres do realiiz.- ul. Ligonia.pdf

mapa ewid.- ul. Ligonia.pdf

wymiana kan.deszcz.przedmiar - ul. Ligonia.pdf

OFERTA-druk- ul. Ligonia.pdf

wzór umowy - ul. Ligonia.pdf

protokół-kan.deszcz..pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-10-04 13:05:41.
ZC - Gorzyce - budowa ogrodzenia ddzielajacego
boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż
ul. Bogumińskiej

zapyt.-ogrodzenie.pdf

zagospodarowanie-projekt.pdf

uzgodnienia GDDiKA, ORANGE, PWiK, TAURON.pdf

ogrodzenie-projekt.pdf

odległ. piłkochwytu od kraw. drogi.pdf

opis-przedmiar.pdf

przedmiar - ogrodzenie.pdf

oferta-druk ogrodzenie.pdf

wynik-notatka ogrodzenie.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:42:37.
Wykonanie konserwacji rowów na terenie Gminy
Gorzyce w 2018 r.
 zapytanie cenowe, położenie rowów.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Kuczok | Data wprowadzenia: 2018-09-05 11:43:39.
ZC - Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej [...] dla inwestycji pn.:
"Przebudowa odnogi ul. Nowej w Czyżowicach"

zapytanie cenowe - ul. Nowa.pdf

opis przedm.zam. - ull. Nowa.pdf

oferta wzór - ul. Nowa.pdf

mapa poglądowa - ul. Nowa.pdf

wzór umowy-projekt - ul. Nowa.pdf

Protokół z otwarcia - projekt ul.Nowa.pdf

Notatka - projekt ul. Nowa.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-08-23 08:22:34.
Zapytanie cenowe dot, wycinki drzew i frezowania
pni na terenie Gminy Gorzyce

Oferta

oferta wykup drewna

 Zapytanie cenowe

Opublikowane przez: Beata Lubasz | Data wprowadzenia: 2018-08-16 14:17:25.
ZC - Rozbudowa cmentarza w Rogowie w ramach
inwestycji pn.: "Rozbudowa kwater wraz z alejkami
na cmentarzu komunalnym w Rogowie"

zapytanie cenowe cmentarz.pdf

opis przedmiotu zamówienia cmentarz.pdf

mapa sytuacyjna z zakresem.pdf

PZT CMENTARZ ROGÓW_PODSTAWOWA.pdf

PZT CMENTARZ ROGÓW_WYMIAROWA.pdf

rys nr 9- schody.pdf

opinia geotechniczna.pdf

bioz.pdf

SST_Rogów_zagosp_terenu_cmentarza.pdf

STogólne Rogów.pdf

przedmiar strona lewa.pdf

przedmiar strona prawa.pdf

wzór oferty cmentarz.odt

unieważnienie.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-08-01 15:04:23.
Wycinka drzew na terenie Gminy Gorzyce
 zapytanie cenowe,oferta 11.07.2018.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Cichy | Data wprowadzenia: 2018-07-12 14:28:11 | Data modyfikacji: 2018-07-12 14:30:54.
Zapytanie cenowe Wycinka drzew i frezowanie w
miejscowości Czyżowice; cięcia sanitarno
redukcyjne w miejscowosci Bełsznica

oferta wykup drewna

Oferta Wykonawcy

 zap4.07.pdf

Opublikowane przez: Beata Lubasz | Data wprowadzenia: 2018-07-04 09:36:50.
ZC - "Remont nawierzchni ulicy 7 kwietnia w
Osinach"

zapytanie cenowe 7 kwietnia.pdf

zał.nr 2 do zapytania 7 kwietnia.pdf

przedmiar 7 kwietnia.pdf

mapa poglądowa z zakresem do realizacji.pdf

wzór oferty -7 kwietnia.odt

Protokół z otwarcia ofert 7 kwietnia.pdf

Umieważnienie - ul. 7 kwietnia.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-06-27 08:52:16.
Zapytanie cenowe Wycinka drzew i frezowanie w
miejscowości Czyżowice; cięcia sanitarno
redukcyjne w miejscowosci Bełsznica

Informacja

Oferta Wykonawcy

Oferta wykup drewna

 Zapytanie cenowe

Opublikowane przez: Beata Lubasz | Data wprowadzenia: 2018-06-27 08:44:19.
Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza
sieci gazowej do budynku Szkoły Podstawowej im.
ks. E.Kasperczyka w Turzy Śl. ul. Ligonia 2b i
Przedszkola w Turzy Śl. ul. Ligonia 2c

zapytanie-oprac dok. proj..pdf

opis-przedszk. Turza , Szk Podst.pdf

składniki dok. przedszk. Turza , Szk Podst.pdf

warunki przyłączenia.pdf

wzór umowy przyłączeniowej.pdf

druk oferty-projekt przyłącza.pdf

Protokół z otwarcia - dok. proj..pdf

Notatka - opracowanie dok..pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-06-21 13:40:41.
Wykonanie konserwacji rowów na terenie Gminy
Gorzyce w 2018 r.

zapytanie cenowe oraz oferta wykonawcy

plan sytuacyjny, położenie rowów

 

Opublikowane przez: Agnieszka Kuczok | Data wprowadzenia: 2018-06-21 08:29:41.
Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Gorzyce

UWAGA: Doprecyzowano ilości w załączniku nr 1 do oferty.

Zapytanie zakup dla OSP.pdf

zapytanie ofertowe zał. numer 1.pdf

druk oferty dla zakupu OSP.doc

Odpowiedź na pytanie wykonawcy.pdf

Protokół z otwarcia ofert .pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Sanecznik | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:19:53 | Data modyfikacji: 2018-05-24 08:01:25.
ZC - "FS Odra - zakup urządzeń zabawowych oraz
elementów małej architektury na placu zabaw" i
"Odra zagospodarowanie terenu przy siłowni
plenerowej i placu zabaw" - postępowanie 2

Zapytanie Odra - 2.pdf

opis przedmiotu zamówienia - sił. Odra - 2.pdf

instrukcja montażu urz. sił. - 2.pdf

przedmiar 1 - sił. Odra - 2.pdf

przedmiar 2 - sił. Odra - 2.pdf

elementy małej arch. - sił. Odra - 2.pdf

zagosp. plac zabaw - sił. Odra - 2.pdf

zagosp. siłownia - sił. Odra - 2.pdf

zdjęcia teren - sił. Odra - 2.pdf

druk oferty - sił.Odra - 2.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-05-15 15:10:08.
ZC - "FS Odra - zakup urządzeń zabawowych oraz
elementów małej architektury na placu zabaw" i
"Odra zagospodarowanie terenu przy siłowni
plenerowej i placu zabaw"

UWAGA: W załączniku "Druk oferty" błędnie wpisano tytuł zapytania - zamieszczono "nowy druk oferty"

Zapytanie - sił. Odra.pdf

opis przedmiotu zamówienia - sił. Odra.pdf

instrukcja montażu urz. sił..pdf

przedmiar 1 - sił. Odra.pdf

przedmiar 2 - sił. Odra.pdf

elementy małej arch. - sił. Odra.pdf

zagosp. plac zabaw - sił. Odra.pdf

zagosp. siłownia - sił. Odra.pdf

zdjęcia teren - sił. Odra.pdf

druk oferty - sił. Odra.pdf

NOWY druk oferty - sił.Odra.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-05-08 15:23:53 | Data modyfikacji: 2018-05-09 13:56:03.
Wykonanie konserwacji rowów na terenie Gminy
Gorzyce w 2018 r.

zapytanie cenowe oraz oferta wykonawcy

plan sytuacyjny, położenie rowów 3004.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Kuczok | Data wprowadzenia: 2018-04-30 08:58:49.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad
realizacją inwestycji drogowej pn: Przebudowa
drogi gminnej - odnoga ul. Wyzwolenia w
miejscowośći Rogów

wzór umwoy 27.04.2018.pdf

wzór oferty na inspektora ul.Wyzwolenia.odt

 zapytanie cenowe 27.04.2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Bauerek | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:19:54.
Wicinka drzew w miejscowości Turza Śląska oraz
frezowanie pni w miejscowości Gorzyczki

oferta wynonawcy

oferta wykup drewna

 Zapytanie cenowe

Opublikowane przez: Beata Lubasz | Data wprowadzenia: 2018-04-23 09:30:06 | Data modyfikacji: 2018-04-23 09:40:34.
Wycinka drzew w miejscowości Odra

Zapytanie cenowe ..

Oferta wykonawcy..

 

Opublikowane przez: Bożena Langer | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:42:29.
Zakup samochodu samowyładowczego wraz z dostawą
do Zamawiającego na podstawie umowy leasingu
operacyjnego

odpowiedzi na pytania z dnia 13.04.2018 r..pdf

odpowiedzi na pytania z dnia 17.04.2018 r..pdf

odpowiedź na pytanie z dnia 18.04.2018 r..pdf

odpowiedzi na pytania z dnia 23.04.2018 r..pdf

 zakup samochodu samowyładowczego.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Blaszczok | Data wprowadzenia: 2018-04-11 14:35:02 | Data modyfikacji: 2018-04-24 10:47:10.
ZC - Rogów - opracowanie dokumentacji technicznej
oświetlenia ulicznego odnogi ul. Raciborskiej

zapytanie cenowe - Rogów dok..pdf

opis przedm.zam. - Rogów dok..pdf

oferta wykonawcy - Rogów dok..pdf

mapa - Rogów dok..pdf

wzór umowy-Rogów - dok..pdf

protokół z otwarcia.pdf

Notatka - Rogów oświetlenie Raciborska.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-04-05 13:15:47.
ZC - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowej

Zaproszenie wraz z wzorem umowy.pdf

wzór oferty na inspektora.odt

notatka z wyboru insp.nadzoru.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:01:37.
Zapytanie cenowe Gminy Gorzyce w zakresie
pielęgnacji zieleni oraz nasadzeń na terenie
gminy Gorzyce. nasadzeń

oferta Wykonawcy23032018

 img-323115129.pdf

Opublikowane przez: Barbara Kołodziej | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:21:53 | Data modyfikacji: 2018-03-23 12:23:32.
ZC - Przebudowa drogi gminnej - odnoga ul.
Wyzwolenia w Miejscowości Rogów

Zapytanie cenowe - ul. Wyzwolenia Rogów.pdf

Opis zamówienia - ul. Wyzwolenia Rogów.pdf

Dok. projektowa ul. Wyzwolenia Rogów.exe

wzór oferty ul.wyzwolenia Rogów.doc

protokół z otwarcia ofert odnoga Wyzwolenia.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-03-21 11:57:38.
Zaytanie cenowe-wycinka drzewa w Bluszczowie
 zapytanie cenowe-wycinka drzewa Bluszczów.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Cichy | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:58:17 | Data modyfikacji: 2018-03-09 11:02:50.
ZC - Budowa oświetlenia ulicznego - zad. 1
Bełsznica ul. Czyżowicka, zad. 2 Rogów ul.
Raciborska

UWAGA:                                                                                                                                                                                       Zmianie uległ:                                                                                                                                                                             1) przedmiar robót do adania II                                                                                                                                              2) termin składania ofert - zad. I i II

zapytanie cenowe - oświetl..pdf

opis - oświetl..pdf

zadanie nr 1-projekt.pdf

zadanie nr 1-przedmiar.pdf

zadanie nr 1-STWiOR.pdf

zadanie nr 1-zagosp. ter..pdf

zadanie nr 2-proj..pdf

zadanie nr 2-przedm..pdf

zadanie nr 2-ST.pdf

zadanie nr 2-zagosp. terenu.pdf

OFERTA WYKONAWCY - oświetl..pdf

wzór umowy - oświetl..pdf

ZMIANA.pdf

protokół z otwarcia ofert.pdf

notatka z rozeznania oświetlenie.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-03-06 12:41:50 | Data modyfikacji: 2018-03-14 15:28:53.
Zapytanie cenowe- Wycinka drzew w miejscowości
Rogów Gmina Gorzyce

Oferta Wykonawcy

 Zapytanie cenowe

Opublikowane przez: Beata Lubasz | Data wprowadzenia: 2018-02-02 09:25:24.
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą
operatorską do prowadzenia robót w celu
realizacji zadań gminnych
 wynajem sprzętu 2018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Blaszczok | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:26:42.
Zapytanie cenowe Gminy Gorzyce w sprawie wykonania
ekspertyzy dotyczącej składowania odpadów na
działce
 img-131103653.pdf

Opublikowane przez: Barbara Kołodziej | Data wprowadzenia: 2018-01-31 10:39:14.
Wykonanie dokumentacji technicznej umocnienia rowu
pomiędzy ul. Dworcową a ul. Polną w Olzie
 Zapytanie cenowe Olza.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Kuczok | Data wprowadzenia: 2018-01-30 11:46:33.
ZC - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
"Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w
GOTSiR NAUTICA w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej
31"

zaproszenie do skladania ofert - OZE II.pdf

oferta - OZE II.pdf

Oświadczenie o braku powiązań - OZE II.pdf

Oświadczenie o wykluczeniu art.22 PZP - OZE II.pdf

wzór umowy - OZE II.pdf

obowiązki inspektora zał. do umowy- OZE II.pdf

zestaw. ofert - inspektor Nautica.pdf

notatki z rozeznania OZE-II.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:43:05.
ZC - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa
kanalizacji w Turzy Śl."

Informacja o wyniku postępowania na inspektora kan.Turza.pdf

zapytanie cenowe Turza.pdf

wzór ofert - Turza.pdf

wykaz osób zał.nr 2.pdf

oświadczenie zał.nr 3.pdf

oświadczenia - zał.nr 4.pdf

wzór umowy -Turza.pdf

wzór obowiązków inspektora- Turza.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-01-16 08:44:59.
ZC - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
"Rozbudowa drogi gminnej ul. Ligonia w
miejscowości Turza Śl."

zaproszenie do składania ofert- ul.Ligonia.pdf

wzór oferty - ul.Ligonia.pdf

zał.nr 1 do oferty- ul.Ligonia.pdf

Zał.nr 2 do oferty- ul.Ligonia.pdf

wzór umowy wraz z załacznikiem - ul. Ligonia.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-01-11 08:57:59.
Zapytanie cenowe Gminy Gorzyce w sprawie
ustalenia granic użytków gruntów
 zapytanie cenowe - granice użytków gruntów.pdf

Opublikowane przez: Barbara Kołodziej | Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:09:52.
ZC - Pelnienie obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w
GOTSiR NAUTICA w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej
31.

zaproszenie do składania ofert - inspektor.pdf

oferta - inspektor.pdf

Oświadczenie nr 2 inspektor.pdf

Oświadczenie nr 3 inspektor.pdf

wzór umowy - inspektor.pdf

obowiązki inspektora zał. do umowy.pdf

notatki z przepr. rozeznania rynku-OZE nadzory I.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-01-05 12:44:45.
Data wprowadzenia: 2018-01-05 12:44:45
Opublikowane przez: Stella Siedlaczek