Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30000 euro

PN - Rozbudowa drogi - ul. Zamkowej w Gorzycach

 Uwaga: Zmiana godziny otwarcia ofert, tj.: otwarcie nastąpi o godzinie 14:00 w dniu 17.01.2019 r. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

IZP+29 ogłoszenie.pdf

IZP+29 protokół z otwarcia.pdf

IZP+29 infor. o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-12-31 14:19:04 | Data modyfikacji: 2019-01-14 16:20:17.
PN - Wykonanie usług w ramach odśnieżania i
posypywania dróg gminnych na terenie Gminy
Gorzyce podczas akcji zimowej w sezonie 2018-2019
- 2 części

IZP+28 ogłoszenie.pdf

IZP+28 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+28 infor. o wyniku cz. I.pdf

IZP+28 infor. o wyniku cz. II.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-11-15 11:36:42.
PN - Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gorzycach

IZP+27 ogłoszenie.pdf

IZP+27 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+27 infor. o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-10-29 15:29:22.
Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu -
wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami

IZP+26 - ogłoszenie.pdf

IZP+26 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+26 Infor. o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-10-22 14:41:59.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Gorzyce

IZP+24 ogłoszenie.pdf

IZP+24 Zmiana ogłoszenia.pdf

IZP+24 Zmiana _2 ogłoszenia.pdf

IZP+24 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+24 infor. o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-10-22 08:42:24.
PN - Ubezpieczenie pojazdów Zamawiajacego

IZP+25 ogłoszenie.pdf

IZP+25 protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+25 infor. o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-10-04 12:42:21.
PN - Wykonanie usług w ramach odśnieżania i
posypywania dróg gminnych na terenie Gminy
Gorzyce podczas akcji zimowej w sezonie 2018-2019

IZP+23 ogłoszenie.pdf

IZP+23 Zmiana ogłoszenia.pdf

IZP+23 Protokoły z otwarcia ofert.pdf

IZP+23 infor. o wyniku cz.II.pdf

IZP+23 infor. o wyniku cz.III.pdf

IZP+23 infor. o wyniku cz.V.pdf

IZP+23 infor. o wyniku cz.VIII.pdf

IZP+23 unieważnienie cz.I.pdf

IZP+23 unieważnienie cz.VII.pdf

IZP+23 infor. o wynik cz. VI.pdf

IZP+23 infor. o wyniku cz.IV.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-10-03 11:11:22.
PN - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego, ubezpieczenie pojazdów
Zamawiajacego oraz ubezpieczenie NNW członków
OSP

 


UWAGA:


1. W związku wpłynięciem pytań Wykonawców, będzie przesunięty termin składania ofert.


2. Ostateczny termin składania ofert został przesunięty do 20.09.2018r. do godziny 09.00. Otwarcie ofert nastąpi 20.09.2018r. o godz. 10:00.

IZP+22 ogłoszenie.pdf

IZP+22 zmiana ogłoszenia.pdf

IZP+22 Protokół z otwarcia ofert - część I, II, III.pdf

IZP+22 cz.II unieważnienie.pdf

IZP+22 informacja o wyniku cz. I.pdf

IZP+22 infor. o wyniku cz.III.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-09-07 13:45:03 | Data modyfikacji: 2018-09-13 13:44:55.
PN - Zakup wraz z dostawą w leasingu operacyjnym
autobusu minimum 37 osobowego z możliwością
szybkiego przystosowania do przewozu co najmniej 2
osób na wózkach inwalidzkich.

UWAGA: W związku z udzielonymi odpowiediami (3 zestaw odpowiedzi, pkt 5), z druku oferty - pkt. 6 ppkt 3) należy wykreślić słowa "i czas zaopatrzenia w części zamienne w okresie gwarancji".


W pkt 7 ppkt 3 i 4 należy wpisać liczbę miejsc siedzących i stojących bez demontażu siedzeń.

IZP+20 ogłoszenie.pdf

IZP+20 zmiana ogłoszenia.pdf

IZP+20 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+20 infor. o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-08-17 11:42:17 | Data modyfikacji: 2018-09-05 11:11:34.
PN - Zakup wraz z transportem węgla, eko-groszku
dla potrzeb budynków gminnych

IZP+21 ogłoszenie.pdf

IZP+21 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+21 info. o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-08-10 13:23:32.
PN - Czyżowice - zagospodarowanie terenu na
obiekcie sportowym

IZP+19 ogłoszenie.pdf

IZP+19 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+19 infor. o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-08-06 16:17:14.
PN - Zakup walca drogowego wraz z dostawą do
Zamawiającego na podstawie umowy leasingu
operacyjnego.

 


UWAGA: Zmiana terminu składania ofert - do 14.08.2018 r. do godz. 09.00, otwarcie ofert o godz. 10:00.


UWAGA: Kolejna zmiana terminu: ostateczny termin składania ofert: 17.08.2018 r. do godziny 09.00, termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 17.08.2018 r. o godzinie 10:00.


 

IZP+17 ogłoszenie.pdf

IZP+17 zmiana ogłoszenia.pdf

IZP+17 zmiana ogłoszenia_2.pdf

IZP+17 unieważnienie.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-07-25 09:03:08 | Data modyfikacji: 2018-08-13 09:47:24.
PN - Czyżowice - zagospodarowanie terenu na
obiekcie sportowym

IZP+16 ogłoszenie.pdf

IZP+16 unieważnienie postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-07-16 15:53:08.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

IZP+15 ogłoszenie.pdf

IZP+15 Protokół z otwarcia cz. I,II,III,IV.pdf

IZP+15 unieważnienie cz. I i II.pdf

IZP+15 cz.III infor. o wyniku.pdf

IZP+15 cz.IV Infor. o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-07-10 11:27:38.
PN - Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów

UWAGA:


Zamawiający wydłuża ostateczny termin składania ofert do dnia 18.07.2018 r. godzina 9.00 oraz termin otwarcia ofert 18.07.2018 r. godzina 12:00.

IZP+14 ogłoszenie.pdf

IZP+14 zmiana ogłoszenia.pdf

IZP+14 Zmiana ogłoszenia.pdf

IZP+14 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+14 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-06-25 12:42:17 | Data modyfikacji: 2018-07-12 11:34:50.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce.
Etap II, zadanie 1 Olza na terenach
rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.
Kolejowej

IZP+13 ogłoszenie.pdf

IZP+13 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+13 infor. o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:20:49.
PN - Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia dla gminnych
inwestycji drogowych

IZP+12 ogłoszenie.pdf

protokół z otwarcia ofert 26.04.2018.pdf

IZP+12 cz. II BIP.pdf

IZP+12 cz.III BIP.pdf

IZP+12 cz. I BIP.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-04-12 12:53:18.
PN - Zakup wraz z dostawą do Zamawiajacego
kruszyw budowlanych

UWAGA: W związku z brakiem miejsca na załączniku nr 1 "Oferta Wykonawcy" do wpisania oferowanego terminy płatności - termin ten można dopisać w dowolnym miejscu oferty cenowej lub wykorzystać załączony nowy druk "Oferty Wykonawcy".

IZP+11 ogłoszenie.pdf

IZP+11 Protok.ół z otwarcia ofert.pdf

IZP+11 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-03-21 11:21:31 | Data modyfikacji: 2018-03-28 10:13:39.
PN - Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Olzie

IZP+10 ogłoszenie.pdf

IZP+10 protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+10 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-03-15 13:22:47.
PN - Budowa drogi stanowiacej dojazd do strefy
przemysłowej w Gorzyczkach - etap II

IZP+09 ogłoszenie.pdf

IZP+09 Zmiana ogłoszenia.pdf

IZP+09 protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+09 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-03-12 13:04:19.
PN - Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Olzie

IZP+07 ogłoszenie.pdf

IZP+07 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+07 unieważnienie postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-03-01 15:01:41.
PN - Remont odnogi ulicy Gorzyckiej w
miejscowości Czyżowice

IZP+08 ogłoszenie.pdf

IZP+08 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+08 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-03-01 10:49:01.
PN - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą
operatorską do prowadzenia robót w celu
realizacji zadań gminnych

IZP+06 ogłoszenie.pdf

IZP+06 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+06 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-02-27 12:37:30.
PN - Przebudowa ulicy Wyzwolenia w sołectwie
Kolonia Fryderyk Gmina Gorzyce - budowa chodnika -
etap końcowy

IZP+05 ogłoszenie.pdf

IZP+05 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+05 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-02-22 13:43:54.
PN - Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu nabudowę dla
inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej ul.
Zamkowej w Gorzycach

IZP+04 ogłoszenie.pdf

IZP+04 protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+04 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:32:16.
PN - Zakup masy asfaltowej na gorąco (warstwa
wiążąca i warstwa ścueralna) do remontów
nawierzchni drogowych

IZP+03 ogłoszenie.pdf

IZP+03 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP+03 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2018-02-05 14:53:16.
Data wprowadzenia: 2018-02-05 14:53:16
Opublikowane przez: Stella Siedlaczek