Druki

DOWÓZ UCZNIÓW

Wniosek o zapewnienie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl.

Wniosek o zapewnienie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Wodzisławiu Śl.

Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego

Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia ze względu na przekroczenie odległości

 

Opublikowane przez: Katarzyna Przybyła | Data wprowadzenia: 2018-07-26 09:40:57.
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO
PRACOWNIKA

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

Wniosek o przyznanie dofinansowania

Załącznik do wniosku - potwierdzenie uczestnictwa w OHP

Załącznik do wniosku - oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy

Załącznik do wniosku - oświadczenie o otrzymanej pomocy

Załącznik do wniosku - oświadczenie o pomocy - te same koszty

Załącznik do wniosku - formularz informacji pomoc de minimis

 

Opublikowane przez: Katarzyna Przybyła | Data wprowadzenia: 2018-07-26 09:47:38.
POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM -
STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

Gminny program wspierania edukacji

Regulamin udzielania stypendium Wójta Gminy Gorzyce

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gorzyce

 

Opublikowane przez: Katarzyna Przybyła | Data wprowadzenia: 2018-07-26 09:48:33.
POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Informacja o przyznaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

 

Opublikowane przez: Katarzyna Przybyła | Data wprowadzenia: 2018-07-26 09:48:59 | Data modyfikacji: 2018-08-09 14:19:38.
Data wprowadzenia: 2018-07-26 09:48:59
Data modyfikacji: 2018-08-09 14:19:38
Opublikowane przez: Katarzyna Przybyła