Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30000 euro

Remont nawierzchni ulicy 7 kwietnia w Osinach -
odcinek II

zapytanie odcinek II 7 kwietnia.odt

zał.nr 2 odcinek II 7 kwietnia.odt

wzór oferty od cinek II 7 kwietnia.odt

załaczniki graficzne dcinek II.pdf

przedmiar odcinek II 7 kwietnia.pdf

Sprostowanie - ul.7 Kwietnia.pdf

ogłoszenie o wyborze Osiny.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-12-28 10:55:59.
Zapytanie cenowe dot. wyłapywania bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Gorzyce w 2018 roku.
 Zapytanie dot. wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gorzyce w roku 2018.pdf

Opublikowane przez: Barbara Kołodziej | Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:18:32.
Wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych
stałych w roku 2018
 wywóz i unieszkodliwienie odpadów stałych 2018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Blaszczok | Data wprowadzenia: 2017-12-20 08:03:17.
Wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych
stałych

informacja o unieważnieniu zapytania.pdf

 wywóz odpadów stałych 2018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Blaszczok | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:32:59.
Zakup paliw płynnych
 zakup paliw płynnych 2018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Blaszczok | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:16:01.
Wywóz nieczystości płynnych z budynków
należących do Gminy Gorzyce, ośrodka
wypoczynkowego w Olzie oraz parku Olza ul.
Szkolna.
 wywóz nieczystości płynnych 2018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Blaszczok | Data wprowadzenia: 2017-12-04 16:12:09.
Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii
biegłego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie

zmiana godziny przyjmowania ofert.pdf

 img-Y22121709.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Kuczok | Data wprowadzenia: 2017-11-22 12:21:59 | Data modyfikacji: 2017-12-01 12:59:23.
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego remontu
łazienki w budynku szkoły podstawowej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach przy ul.
Wiejskiej

1. ZC Opracowanie kosztorysu inwestorskieg.pdf

2. Opis przedmiotu zamówienia-ZC Opracowanie kosztorysu inwestorskieg.pdf

3. Obmiar robót- ZC Opracowanie kosztorysu inwestorskieg.pdf

4.Oferta wykonawcy- ZC Opracowanie kosztorysu inwestorskieg.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-11-02 11:25:59.
Zapytanie cenowe dotyczące wycinki drzew oraz
wykupu drewna

zapytanie1

oferta1

oferta2

 

Opublikowane przez: Barbara Kołodziej | Data wprowadzenia: 2017-10-30 13:58:57 | Data modyfikacji: 2017-10-30 14:09:45.
Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii
biegłego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie
 zapytanie cenowe24102017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Kuczok | Data wprowadzenia: 2017-10-26 12:26:23.
Zapytanie cenowe dotyczące wycinki drzew oraz
wykupu drewna

oferta wykonawcy- wycinka drzew

Oferta wykonawcy - wykup drewna

Zdjęcia 1..7z

Zdjęcia 2..7z

 zapytanie cenowe 26.10.2017.pdf

Opublikowane przez: Beata Lubasz | Data wprowadzenia: 2017-10-26 10:36:08.
Wycinka drzew na terenie Gminy Gorzyce
 zapytanie 191117.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Kuczok | Data wprowadzenia: 2017-10-19 08:33:32.
Czyżowice - utwardzenie nawierzchni (teren
pomiędzy zjazdami a ogrodzeniem) na terenie
kompleksu sportowego przy ul. Rogowskiej

UWAGA: Dodano załącznik - przekrój przez nawierzchnię utwardzoną

1. ZC-czyżowice- utwardzenie nawierzchni zjazdu.pdf

3. zagospodarowanie- Czyżowice- utwardzenie nawierzchni zjazdu.pdf

4. STWiOR- Czyżowice- utwardzenie nawierzchni zjazdu.pdf

2. Przedmiar robót- Czyżowice- utwardzenie nawierzchni zjazdu.pdf

5. Oferta- załącznik edytowalny.odt

6. Przekrój przez nawierzchnie utwardzone- Czyżowice- utwardzenie nawierzchni zjazdu.pdf

Protokół z otwarcia ofert - utwardzenie nawierzchni.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-10-13 09:56:21 | Data modyfikacji: 2017-10-16 13:06:01.
Wykonanie trzech przepustów na rowie
melioracyjnym położonym w rejonie ul. Zielonej w
Gorzyczkach

zapytanie

plan gminy

położenie,profil

przedmiar

przekroje

 

Opublikowane przez: Agnieszka Kuczok | Data wprowadzenia: 2017-10-11 09:39:17.
Remont nawierzchni ulicy 7 kwietnia w Osinach -
wg. załącznika nr 1

zapytanie cenowe i wzór oferty Ul.7 kwietnia.pdf

zał.graficzny ul. 7 kwietnia.pdf

przedmiar odcinek I ul.7 kwietnia.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-10-10 11:09:36 | Data modyfikacji: 2017-10-10 11:11:12.
Wycinka drzew - Rogów.

Zapytanie cenowe 1017.pdf

oferta Wykonawcy 1017.pdf

oferta Wykonawcy - zakup drewna 1017.pdf

 

Opublikowane przez: Barbara Kołodziej | Data wprowadzenia: 2017-10-09 14:15:55 | Data modyfikacji: 2017-10-09 14:23:06.
Wycinka drzew - Gorzyczki.

zapytanie cenowe 091017.pdf

oferta Wykonawcy 091017.pdf

oferta Wykonawcy - zakup drewna 091017.pdf

 

Opublikowane przez: Barbara Kołodziej | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:02:47 | Data modyfikacji: 2017-10-09 10:05:31.
Remont nawierzchni drogi gminnej - ulica Nowa w
miejscowości Czyżowice

zapytanie cenowe i opis zamówienia ul.Nowa.pdf

Dokumentacja ul. Nowa.pdf

Przedmiar ul. Nowa.pdf

wzór oferty-ul. Nowa.odt

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-10-05 10:39:10.
Gorzyce - remont pomieszczeń wnętrza pływalni
GOTSiR NAUTICA - II zapytanie cenowe

Zapytanie II.pdf

przedmiot zamówienia II.pdf

proj bud arch konstr II.pdf

proj bud inst elektr II.pdf

proj bud insta sanit II.pdf

ekspertyza II.pdf

ST-0 [1648] Wymagania ogólne II.pdf

ST-1 [1648] roboty rozbiórkowe II.pdf

ST-2 [1648] Roboty murowe II.pdf

ST-3 [1648] Stolarka II.pdf

ST-4 [1648] Okładziny ścienne i sufitowe II.pdf

ST-5 [1648] Izolacje przeciwwilg. II.pdf

ST-6 [1648] Prace malarskie II.pdf

ST-7 [1648] Podłogi i posadzki II.pdf

ST-8 [1648] Wyposażenie II.pdf

ST-9 [1648] Inst. elektryczne II.pdf

ST-10 [1648] Inst. wod-kan II.pdf

ST-11 [1648] Instalacje wentylacji II.pdf

przedmiar - remont II.pdf

druk oferty - remont II.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:13:33.
Utwardzenie odnogi ul. Wodzisławskiej w Turzy
Śl.
 zapytanie cenowe 09.2017.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Cichy | Data wprowadzenia: 2017-09-28 15:03:06.
Przebudowa ul. Wyzwolenia w sołectwie Kolonia
Fryderyk - Budowa chodnika - etap II

Zapytanie cenowe - ul. Wyzwolenia.pdf

przedmiot zamówienia - ul. Wyzwolenia.doc

wzór oferty chodnik ul.Wyzwolenia.doc

opis techniczny chodnik.pdf

plan sytuacyjny -chodnik.pdf

przedmiar - ul. Wyzwolenia.pdf

Przekrój konstrukcyjny zjazdu.pdf

Przekrój konstrukcji chodnika.pdf

rys. nr 2 chodnik.pdf

rys. nr 3a chodnik.pdf

rys. nr 3b chodnik.pdf

rys. nr 3d chodnik.pdf

stwior chodnik.pdf

rys. nr 3c chodnik.pdf

Bioz.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

wybór oferty - chodnik Kol. Fryd..pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-09-26 15:06:46.
Wykonanie remontu przepustu położonego w rejonie
ul. Krótkiej w Bełsznicy

zapytanie 25092017Bełsznica.pdf

plan Gminy Bełsznica.pdf

uzgodnienia Bełsznica.pdf

przedmiar25.09.2017 Bełsznica.pdf

mapa profil przekrój Bełsznica.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Kuczok | Data wprowadzenia: 2017-09-25 12:13:04.
Wykonanie trzech przepustów na rowie
melioracyjnym położonym w rejonie ul. Zielonej w
Gorzyczkach

zapytanie250917 gorzyczki.pdf

plan Gminy Gorzyczki.pdf

położenie przepustów, profil Gorzyczki.pdf

przedmiar Gorzyczki przepusty.pdf

przekroje Gorzyczki przepusty.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Kuczok | Data wprowadzenia: 2017-09-25 08:16:17.
Gorzyce - remont pomieszczeń wnętrza pływalni
GOTSiR NAUTICA

zapytanie Remont.pdf

przedmiot zamówienia - remont.pdf

ST-0 [1648] Wymagania ogólne.pdf

ST-1 [1648] roboty rozbiórkowe.pdf

ST-2 [1648] Roboty murowe.pdf

ST-3 [1648] Stolarka.pdf

ST-4 [1648] Okładziny ścienne i sufitowe .pdf

ST-5 [1648] Izolacje przeciwwilgociowe.pdf

ST-6 [1648] Prace malarskie.pdf

ST-7 [1648] Podłogi i posadzki.pdf

ST-8 [1648] Wyposażenie.pdf

ST-9 [1648] Inst. elektryczne.pdf

ST-10 [1648] Inst. wod-kan.pdf

ST-11 [1648] Instalacje wentylacji.pdf

proj bud arch konstr.pdf

proj bud inst elektr.pdf

proj bud insta sanit.pdf

ekspertyza.pdf

przedmiar - remont.pdf

druk oferty - remont.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-09-22 13:17:06.
Remont nawierzchni ulicy 7 kwietnia w Osinach -
2-ch odnóg ulicy 7 kwietnia (wg. załącznika
mapowego nr 1 i 2)

zapytanie cenowe - 7 kwietnia.pdf

Zał. nr 2 - 7 kwietnia.pdf

wzór oferty - 7 Kwietnia.pdf

przedmiar odcinek I - 7 kwietnia.pdf

przedmiar odcinek II - 7 kwietnia.pdf

unieważnienie zapytania.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-09-20 12:08:14.
Dowóz uczniów z terenu Gminy Gorzyce do ZPSWR w
Wodzisławiu Śl. oraz do Przedszkola Specjalnego
przy WSRdD w Jastrzębiu-Zdroju

Zapytanie cenowe

Oferta wykonawcy

Załącznik nr 1 - mapka

Załącznik nr 2 - trasa i godziny kursów

Załącznik nr 3 - wykaz sprzętu

Załącznik nr 4 - wykaz osób

 

Opublikowane przez: Katarzyna Przybyła | Data wprowadzenia: 2017-07-21 12:26:56 | Data modyfikacji: 2017-07-21 12:31:01.
Odbudowa rowów melioracyjnych wraz z przepustami
w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach

zapytanie, wzór oferty, położenie 040717.pdf

fragment mapy zasadniczej 040717.pdf

przedmiar robót 040717.pdf

profil podłużny 040717.pdf

przekroje 040717.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Kuczok | Data wprowadzenia: 2017-07-04 13:14:25.
Wykonanie konserwacji rowów na terenie Gminy
Gorzyce
 Zapytanie cenowe.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Kuczok | Data wprowadzenia: 2017-06-30 09:56:48.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

ZC II- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru.pdf

ZC II- załączniki edyt..odt

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-06-23 13:01:29.
ZC - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego

 UWAGA: Uległ zmianie termin składania ofert dla części 5 na dzień 19.06.2016 r. do godz. 15:00

ZC- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru.pdf

Załączniki edyt.- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru.odt

zmiany do zapytania cenowego.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-06-05 13:50:17 | Data modyfikacji: 2017-06-13 09:10:29.
Czyżowice - budowa oświetlenia przy ul. Nowej

1. ZP-Czyżowice- budowa oświetlenia przy ul. Nowej.pdf

2. Projekt budowy sieci oświetlenia ul. Nowej w Czyżowicach.pdf

3. Decyzja pozwolenie na budowę- nr 1098.14 z dnia 01.12.2014.pdf

4. Przedmiar robót- Czyżowice- budowa oświetlenia przy ul. Nowej.pdf

5. STWiOR- Czyżowice- budowa oświetlenia przy ul. Nowej.pdf

6. oferta wykonawcy-oświetlenie uliczne.odt

 

Opublikowane przez: Marek Bauerek | Data wprowadzenia: 2017-05-24 12:46:17.
Wykonanie konserwacji rowów na terenie Gminy
Gorzyce

zapytanie cenowe

przedmiary robót

plany sytuacyjne

 

Opublikowane przez: Agnieszka Kuczok | Data wprowadzenia: 2017-05-15 11:29:48 | Data modyfikacji: 2017-05-15 11:34:12.
Wycinka drzew w Gminie Gorzyce

zapytanie cenowe 05.05.2017.pdf

lokalizacja drzew..pdf

oferta wykonawcy..pdf

oferta zakup drewna..pdf

 

Opublikowane przez: Roman Stawinoga | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:07:06 | Data modyfikacji: 2017-05-12 08:15:44.
Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 20004.Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz.U z 2015 r poz. 2164 ze zm.) Urząd Gminy w Gorzycach zwraca się z zapytaniem ofertowym na Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce.


Więcej szczegółów w załączniku

formularz - zapytanie ofertowe.pdf

zapytanie _ofertowe.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Kocima | Data wprowadzenia: 2017-04-24 09:21:12 | Data modyfikacji: 2017-04-24 09:39:42.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego

Zapytanie cenowe- pełnienie funkcji inspektora nadzoru.pdf

załącznik nr 1- Szczegółowy opis zamówienia.pdf

Załącznik nr 2-4.pdf

załącznik nr 5- wzór umowy.pdf

Odpowiedzi do zapytania ofertowego IN.pdf

informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego- część 1.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-03-21 14:21:20.
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą
operatorską do prowadzenia robót w celu
realizacji zadań gminnych
 wynajem sprzętu 2017.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Blaszczok | Data wprowadzenia: 2017-03-10 08:31:55.
Data wprowadzenia: 2017-03-10 08:31:55
Opublikowane przez: Katarzyna Blaszczok