Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30000 euro

Budowa kanalizacji w Turzy Śl.

IZP=28 ogłoszenie.pdf

IZP=28 protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP=28 wynik informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-12-20 15:16:11.
Rozbudowa drogi gminnej ul. Ligonia w
miejscowości Turza Śl.

IZP=27 ogłoszenie.pdf

IZP=27 protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP=27 wynik.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-12-11 14:37:28.
Remont nawierzchni drogi gminnej - ulica Nowa w
miejscowości Czyżowice

IZP=26 ogłoszenie.pdf

IZP=26 Protokół z otwarcia.pdf

IZP=26 wynik.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:59:05.
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w
GOTSiR NAUTICA przy ul. Bogumińskiej 31

IZP=25 ogłoszenie.pdf

IZP=25 protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP=25 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:17:31.
PN - Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
położonych na terenie Gminy Gorzyce

IZP=24 ogłoszenie.pdf

IZP=24 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP=24 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-10-03 09:31:11.
Wykonanie usług w ramach odśnieżania i
posypywania dróg gminnych na terenie Gminy
Gorzyce podczas akcji zimowej w sezonie 2017-2018

IZP=23 ogłoszenie.pdf

IZP=23 zmiana ogłoszenia.pdf

IZP=23 protokół cz.II.pdf

IZP=23 protokół cz.III.pdf

IZP=23 protokół cz.IV.pdf

IZP=23 protokół cz.V.pdf

IZP=23 protokół cz.VI.pdf

IZP=23 protokół cz.VII.pdf

IZP=23 protokół cz.VIII.pdf

IZP=23 wynik BIP cz.II.pdf

IZP=23 wynik BIP cz.V.pdf

IZP=23 wynik BIP cz. III.pdf

IZP=23 wynik BIP cz. VIII.pdf

IZP=23 wynik BIP cz. I.pdf

IZP=23 wynik cz.VI.pdf

IZP=23 wynik cz. IV.pdf

IZP=23 wynik cz. VII.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-09-28 11:23:09.
PN - Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów

IZP=22 ogłoszenie.pdf

IZP=22 zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf

IZP=22 zmiana ogłoszenia-2.pdf

IZP=22 Protokół z otwarcia.pdf

IZP=22 Informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-09-12 15:03:50.
PN Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulicy
Środkowej w miejscowości Bluszczów

IZP=21 ogłoszenie.pdf

IZP=21 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP=21 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-08-17 15:27:54.
Zakup rwaz z transportem węgla. eko-groszku dla
potrzeb budynków gminnych

IZP=20 BZP ogłoszenie.pdf

IZP=20 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP=20 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-08-16 12:49:48.
PN - Odbiór i zagospodarowanie odpadów
konunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
położonych na terenie Gminy Gorzyce

IZP=19 ogłoszenie.pdf

IZP=19 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP=19 unieważnienie.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-08-10 09:31:28.
Podniesienie efektywności energetycznej oraz
zastosowanie odnawialnych źródeł energii w
Przedszkolu w Rogowie wraz z remontem i rozbudową
- wykonanie dokumentacji projektowej - 2
postępowanie

IZP=18 ogłoszenie BZP.pdf

IZP=18 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP=18 wynik.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-07-11 15:04:31.
Podniesienie efektywności energetycznej oraz
zastosowanie odnawialnych źródeł energii w
Przedszkolu w Rogowie wraz z remontem i rozbudową
- wykonanie dokumentacji projektowej

IZP=17 ogłoszenie.pdf

IZP=17 umieważnienie postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-06-22 15:17:07.
Czyżowice - przebudowa ulicy Dworcowej

IZP=16 ogłoszenie.pdf

IZP=16 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP=16 info wynik.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-06-05 15:45:16.
Przebudowa boisk szkolnych w Rogowie i Turzy Śl.

UWAGA:

Ze względu na wpłynięcie pytań, na które jeszcze nie udzielono odpowiedzi, termin składania ofert będzie przesunięty - Zamawiający powiadomi o nowym terminie niezwłocznie po jego ustaleniu.

Przewidywany termin składania ofert: 19.06.2017r. do godz. 09.:00 - termin potwierdzony

IZP=15 ogłoszenie.pdf

IZP=15 ogł. o zm. ogł..pdf

IZP=15 Protokół cz. I.pdf

IZP=15 Protokół cz. II.pdf

IZP=15 cz.I info. wynik.pdf

IZP=15 cz. II info.wynik.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-05-30 11:19:48 | Data modyfikacji: 2017-06-13 14:56:06.
Przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoku w
dal wraz z budową bieżni sportowej w Gorzycach -
etap I

IZP=13 ogłoszenie.pdf

IZP=13 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP=13 inf. o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-05-18 15:27:24.
Budowa kanalizacji deszczowej z remontem
nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w Gorzyczkach

IZP=14 ogłoszenie.pdf

IZP=14 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP=14 inf. o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-05-15 14:35:28.
Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z
trawy syntetycznej wraz z przebudową
zagospodarowania terenu przyległego, na terenie
kompleksu sportowego w Czyżowicach przy ul.
Rogowskiej

IZP=12 ogłoszenie.pdf

IZP=12 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP=12 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-04-28 13:00:55.
Dostawa samochodu pożarniczego średniego dla OSP
Rogów

IZP=11 ogłoszenie.pdf

IZP=11 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP=11 wynik postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-04-25 11:36:51.
Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla inwestycji gminnych

IZP=09 ogłoszenie.pdf

IZP=09 część I - protokół z otwarcia.pdf

IZP=09 część II - protokół z otwarcia.pdf

IZP=09 część III - protokół z otwarcia.pdf

IZP=09 część IV - protokół z otwarcia.pdf

IZP=09 część V - protokół z otwarcia.pdf

IZP=09 część I unieważnienie.pdf

IZP=09 część IV unieważnienie.pdf

IZP=09 część V unieważnienie.pdf

IZP=09 cz.II unieważ..pdf

IZP=09 cz.III wynik.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-04-13 13:38:20.
Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z
trawy syntetycznej wraz z przebudową
zagospodarowania terenu przyległego, na terenie
kompleksu sportowego w Czyżowicach przy ul.
Rogowskiej

IZP=10 ogłoszenie.pdf

IZP=10 protok.ół z otwarcia.pdf

IZP=10 unieważnienie.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-04-10 09:43:37.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Olza - ul.
Dworcowa - Etap II zad. 2

Sprostowanie do SIWZ
W rozdziale XIX SIWZ pkt 3 omyłkowo wpisano rodzaj uprawnień. Ocenie podlegać będzie kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w rozdz. IX pkt 1 ppkt 2 SIWZ.

IZP=08 ogłoszenie.pdf

IZP=08 protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP=08 informacja o wyniku.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-04-04 08:10:47 | Data modyfikacji: 2017-04-18 10:25:20.
Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej
oraz oświetlenia ulicznego

Uwaga: Do części I nie wpłynęły żadne oferty.

IZP=07 ogłoszenie.pdf

IZP=07 cz.I unieważnienie.pdf

IZP=07 cz. II unieważnienie.pdf

IZP=07 informacja o wyniku cz. III.pdf

IZP=07 protokół część II.pdf

IZP=07 protokół część III.pdf

 

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-03-20 13:30:50 | Data modyfikacji: 2017-03-29 13:54:15.
Zakup masy asfaltowej na gorąco (warstwa
wiążąca i warstwa ścieralna) do remontów
nawierzchni drogowych

IZP06 prot_z_otwarcia.pdf

IZP=06 informacja o wyniku.pdf

 IZP=06 ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-03-08 15:01:50.
Przebudowa drogi gminnej ul. Środkowej w
miejscowości Czyżowice

IZP=05 protokół z otwarcia.pdf

IZP=05 informacja o wyniku.pdf

 IZP=05 ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-02-16 13:25:00.
Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla
inwestycji drogowej

IZP=04 Protokół z otwarcia - Dok. proj.pdf

IZP=04 wynik postępowania.pdf

 IZP=04 ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-02-07 15:14:59.
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w
Gorzyczkach - etap II cz.2

IZP=2 Zmiana ogłoszenia.pdf

IZP=02 Protokół z otwarcia ofert.pdf

IZP=02 wynik - informacja.pdf

 IZP=02 ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Stella Siedlaczek | Data wprowadzenia: 2017-01-31 12:45:23.
Data wprowadzenia: 2017-01-31 12:45:23
Opublikowane przez: Stella Siedlaczek