Witek-Bugla Irena - p.o. dyrektora WDK w Olzie

 Witek-Bugla Irena OM 2015.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2016-06-07 12:01:06.
 Irena Witek-Bugla OM grudzien 2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 08:35:53.
Korekta do oświadczenia majątkowego

Korekta oświadczenia majątkowego.pdf

 

Opublikowane przez: Aleksander Kamłacz | Data wprowadzenia: 2017-05-25 12:38:36.
Data wprowadzenia: 2017-05-25 12:38:36
Opublikowane przez: Aleksander Kamłacz