Zychma Czesław - z-ca wójta gminy

Funkcję II zastępcy wójta Cz. Zychma pełnił od 01.03.2011 r. do 31.12.2014 r.

 ZYCHMA CZESŁAW OM 2014.pdf

Opublikowane przez: Wioletta Langrzyk | Data wprowadzenia: 2015-07-01 13:15:32.
 ZYCHMA CZESŁAW OM KOREKTA 2014.pdf

Opublikowane przez: Wioletta Langrzyk | Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:09:56.
Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:09:56
Opublikowane przez: Wioletta Langrzyk