Kontrola zewnętrzna

Protokół z konroli w zakresie wykonywaniania
obowiązków dot. ubezpieczeń społecznych przez
płatnika składek
 Protokół z konroli w zakresie wykonywaniania obowiązków dot. ubezpieczeń społecznych przez płatnika składek.pdf

Opublikowane przez: Wioleta Langrzyk | Data wprowadzenia: 2019-04-09 08:01:02.
Protokół z realizacji projektu - Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa
 Protokół z realizacji projektu - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.pdf

Opublikowane przez: Wioleta Langrzyk | Data wprowadzenia: 2019-04-09 07:59:18.
Protokół z kontroli realizacji projektu
-Zastosowanie odnawialnych źrodeł energii w
GOTSiR Nautica
 Protokół z kontroli realizacji projektu -Zastosowanie odnawialnych źrodeł energii w GOTSiR Nautica2019.pdf

Opublikowane przez: Wioleta Langrzyk | Data wprowadzenia: 2019-04-09 07:57:16.
Protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 protokół z kontroli PIP.pdf

Opublikowane przez: Roman Stawinoga | Data wprowadzenia: 2018-07-12 11:34:03 | Data modyfikacji: 2018-07-12 11:34:56.
Protokół kontroli nr 104/2018
 Protokół nr 104 2018 WFOSiGW.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:13:55.
Protokół ustaleń z czynności
kontroln-rozpoznawczych w UG w Gorzycach,
Bogumińska
 Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych UG Bogumińska.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:57:45.
Protokół ustaleń z czynności
kontroln-rozpoznawczych w UG w Gorzycach,
Kościelna
 Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych UG15.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:56:38.
Protokół z kontroli wykorzystania środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach
 Protokół Nr 34.2018.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2018-04-11 07:38:36 | Data modyfikacji: 2018-04-11 07:44:43.
Informacja pokontrolna - Przebudowa drogi gminnej
ul. 27 Marca w Turzy Śl. wraz z odwodnieniem
 Inf. pokontrolna - ul. 27 Marca w Turzy ŚL.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2018-03-19 15:13:13.
Raport z czynności kontrolnych. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 dane na temat kontroli.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2017-11-28 15:15:40.
Informacja pokontrolna - Remont wraz z
termomodernizacją budynku WDK w Gorzycach
 Informacja pokontrolna.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2017-11-20 07:49:50.
 Zmiany w planie kontroli na rok 2017.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2017-10-05 07:50:03.
Protokół kontroli. Przedszkole w Turzy Śl. Nr
sprawy: DAS2.9011.3.2017.WTA4.17.1
 Protokół pokontrolny.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2017-07-17 15:55:40 | Data modyfikacji: 2017-07-17 16:03:39.
Protokół kontroli Nr 1911218NSHP2017
 Protokół kontroli Nr 1911218NSHP2017.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2017-06-23 08:20:37.
INORMACJA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR 30/WM/KN2/17
PROJEKTU ROZLICZANEGO NA PODSTAWIE KWOT
RYCZAŁTOWYCH
 Informacja z wizyty monitoringowej nr 30WMKN217.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2017-06-23 08:19:03.
INFORMACJA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR 28/WM/KN2/17
PROJEKTU ROZLICZANEGO NA PODSTAWIE KWOT
RYCZAŁTOWYCH
 Informacja z wizyty monitoringowej nr 28WMKN217.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2017-06-23 08:16:35.
Protokół nr 022/2017 z wykorzystania środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach
 Protokół Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2017-02-23 12:52:50 | Data modyfikacji: 2017-02-23 13:01:46.
Wystąpienie pokontrolne. Śląski Urząd
Wojewódzki w Katowicach
 wytapienie pokontrolne.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2017-01-25 13:49:24 | Data modyfikacji: 2017-01-25 13:50:41.
Protokół nr 23/2016 z kontroli wykorzystania
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochromny
Środowiska i Gospodarki Wodnej
 20160413143003643.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2016-04-14 14:53:49.
Protokół 22/2016 z kontroli wykorzystania
środków Wojewódzkiego Funfuszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
 20160413143023072.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2016-04-14 14:50:50 | Data modyfikacji: 2016-04-14 14:54:49.
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
 Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej.pdf

Opublikowane przez: Ilona Gawron | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:18:11.
Protokół pokontrolny - budowa kanalizacji
sanitarnej
 Budowa kanalizacji sanitarnej eta II zadanie 2.pdf

Opublikowane przez: Wioletta Langrzyk | Data wprowadzenia: 2015-08-27 10:58:46.
Protokół pokontrolny - boisko szkolne w
Gorzyczkach (II)
 protokół - boisko Gorzyczki II.pdf

Opublikowane przez: Wioletta Langrzyk | Data wprowadzenia: 2015-08-12 07:51:54.
Protokół pokontrolny - boisko szkolne w
Gorzyczkach
 protokół - boisko Gorzyczki.pdf

Opublikowane przez: Wioletta Langrzyk | Data wprowadzenia: 2015-06-16 10:06:43.
Protokół pokontrolny - obrona cywilna
 protokół z kontroli oc.pdf

Opublikowane przez: Wioletta Langrzyk | Data wprowadzenia: 2015-05-14 14:03:33.
Protokół pokontrolny - WFOŚ - niska emisja
 Protokół WFOŚ.pdf

Opublikowane przez: Wioletta Langrzyk | Data wprowadzenia: 2015-03-27 10:50:01.
Data wprowadzenia: 2015-03-27 10:50:01
Opublikowane przez: Wioletta Langrzyk