Kontrola wewnętrzna

Protokół z czynności kontrolnych w 2014 r.
 sprawozdanie z kontroli w 2014.pdf

Opublikowane przez: Wioletta Langrzyk | Data wprowadzenia: 2015-04-07 13:29:10.
Zarządzenie nr ORG.0050.266.2016 wójta Gminy
Gorzyce w sprawie planu kontroli na 2016r. w
jednostkach organizacyjnych Gminy Gorzyce na okres
25.04.2016 do 31.12.2016r.
 kontrola wewnetrzna bip.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2016-05-05 09:44:20.
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w
jednostkach organizacyjnych gminy oraz jednostce
Urząd Gminy w Gorzycach w 2015 roku.
 sprawozdanie z kontroli, 2015r..pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2016-05-05 12:52:20.
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w
jednostkach organizacyjnych gminy oraz jednostce
Urząd Gminy Gorzyce w 2016 r.
 sprawozdanie z kontroli 2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2017-03-30 14:52:56.
Plan kontroli na 2017 rok
 plan kontroli na 2017 rok.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2017-04-26 11:19:50 | Data modyfikacji: 2017-04-26 11:21:48.
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w
jednostkach organizacyjnych gminy w 2017 roku
 Sprawozdanie z kontroli za rok 2017.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2018-03-19 11:13:54.
Plan kontroli na 2018 rok
 plan kontroli.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2018-03-22 09:03:07.
 Informacja pokontrolna Gminna Bibliotek Publiczna.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2018-09-20 09:27:27.
Informacja ponontrolna 10.18
 Informacja pokontrolna pazdziernik 2018.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2018-10-26 12:36:47.
 Informacja pokontrolna Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Gorzyczkach.pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:23:24.
Informacja pokontrolna SP nr 1 w Gorzycach
 Informacja pokontrolna SP nr 1 w Gorzycach.PDF

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2019-01-25 10:07:38.
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za rok
2018
 Sprawozdanie-2018.PDF

Opublikowane przez: Roman Stawinoga | Data wprowadzenia: 2019-02-01 11:47:33.
Ogólny schemat procedury przeprowadzenia kontroli
na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018
roku Prawo przedsiębiorców

procedura przeprowadzania kontroli.pdf

 

Opublikowane przez: Aleksander Kamłacz | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:28:13 | Data modyfikacji: 2019-03-05 09:29:47.
Plan kontroli na 2019 rok
 Plan kontroli na 2019 rok.PDF

Opublikowane przez: Roman Stawinoga | Data wprowadzenia: 2019-04-09 11:17:04.
Informacja pokontrolna SP Turza Śl.
 Informacja pokontrolna SP Turza Śl..PDF

Opublikowane przez: Roman Stawinoga | Data wprowadzenia: 2019-06-03 12:34:16.
Informacja pokontrolna PP Turza Śl.
 Informacja pokontrolna PP Turza Śl..PDF

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 14:35:27 | Data modyfikacji: 2019-07-04 14:37:21.
Data wprowadzenia: 2019-07-04 14:35:27
Data modyfikacji: 2019-07-04 14:37:21
Opublikowane przez: Beata Futerska