Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Gorzycach (44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15) na stanowisko Młodszy Referent ds. podatków i opłat w wymiarze czasu pracy - 1 etat.
Termin zgłaszania ofert upływa w dniu 18 lipca 2018 r. o godz. 15.30.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

ogłoszenie

kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-07-09 13:14:27 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:16:08.
OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Gorzycach (44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15) na stanowisko Referent ds. podatków i opłat w wymiarze czasu pracy - 1 etat.
Termin zgłaszania ofert upływa w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 17.00.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

ogłoszenie

kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:34:31 | Data modyfikacji: 2018-06-14 10:37:39.
OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Gorzycach (44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15) na stanowisko Referent ds. oświaty w wymiarze czasu pracy - 1 etat.
Termin zgłaszania ofert upływa w dniu 22 czerwca 2018 r. o godz. 14.00.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

ogłoszenie

kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-06-13 15:28:12 | Data modyfikacji: 2018-06-13 15:31:05.
OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Gorzycach (44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15) na stanowisko Referent ds. gospodarki komunalnej w wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu.
Termin zgłaszania ofert upływa w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 15.30.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

ogłoszenie

kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Roman Stawinoga | Data wprowadzenia: 2018-06-11 11:39:31 | Data modyfikacji: 2018-06-11 14:58:29.
OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Gorzycach (44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15) na stanowisko Referent ds. rolnictwa i gospodarki gruntami w pełnym wymiarze czasu pracy.
Termin zgłaszania ofert upływa w dniu 19 lutego 2018 r. o godz. 17.00.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

ogłoszenie

kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2018-02-07 14:48:05 | Data modyfikacji: 2018-02-07 14:55:19.
OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach ( 44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8), w pełnym wymiarze czasu pracy.


Termin zgłaszania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 14.00.


 Szczegóły ogłoszenia w załączeniu.

Ogłoszenie o naborze dyr.

 kwestionariusz osobowy(1).pdf

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2017-11-15 08:10:00 | Data modyfikacji: 2018-02-08 12:09:52.
OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Gorzycach (44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15) na stanowisko Referent ds. promocji, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Termin zgłaszania ofert upływa w dniu 13 listopada 2017 r. o godz. 17.00.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Ogłoszenie o naborze.pdf

kwestionariusz osobowy.pdf

oświadczenie o niekaralności.pdf

oświad o nieposzlakowanej opinii..pdf

 

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2017-11-02 14:02:22 | Data modyfikacji: 2017-11-02 14:17:59.
OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Gorzycach (44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15) na stanowisko Referent ds. rolnictwa i gospodarki gruntami w pełnym wymiarze czasu pracy.
Termin zgłaszania ofert upływa w dniu 18 maja 2017 r. o godz. 15.30.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

ogłoszenie

kwestionariusz osobowy

oświadczenie o niekaralności - wzór

oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - wzór

 

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2017-05-08 16:45:50 | Data modyfikacji: 2017-05-08 16:51:59.
OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Gorzycach (44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15) na stanowisko Referent ds. budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy.
Termin zgłaszania ofert upływa w dniu 5 grudnia 2016 r. o godz. 17.00.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

ogłoszenie

kwestionariusz osobowy

oświadczenie o niekaralności - wzór

oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - wzór

 

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2016-11-25 13:54:07.
OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Termin zgłaszania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 13 października 2016 r. o godz. 15.30.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

ogłoszenie

kwestionariusz osobowy

oświadczenie o niekaralności wzór

oświadczenie o nieposzlakowanej opinii wzór

 

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2016-10-03 16:33:37 | Data modyfikacji: 2016-10-03 16:48:22.
OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Gorzycach (44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15) na stanowisko Młodszy referent ds. podatków i opłat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Termin zgłaszania ofert upływa w dniu 06 czerwca 2016 r. o godz. 17.00.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

ogłoszenie

kwestionariusz osobowy

oświadczenia

 

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2016-05-25 11:19:16 | Data modyfikacji: 2016-05-25 11:58:05.
OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Gorzycach (44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15) na stanowisko I N F O R M A T Y K w referacie organizacyjnym, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Termin zgłaszania ofert upływa w dniu 19 czerwca 2015 r. o godz. 14.00.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

ogłoszenie

kwestionariusz osobowy

oświadczenie

 

Opublikowane przez: Małgorzata Warzeszka | Data wprowadzenia: 2015-06-09 12:24:30 | Data modyfikacji: 2015-06-09 12:38:55.
WÓJT GMINY GORZYCE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
INFORMATYKA

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Gorzycach (44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15) na stanowisko:

I N F O R M A T Y K
w referacie organizacyjnym

w pełnym wymiarze czasu pracy.


Termin zgłaszania ofert upływa w dniu 26 stycznia 2015 r. o godz. 17.00.


Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

 ogłoszenie o naborze.pdf

Opublikowane przez: Roman Stawinoga | Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:52:00 | Data modyfikacji: 2015-01-15 13:44:56.
WÓJT GMINY GORZYCE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
INFORMATYK


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Gorzycach (44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15) na stanowisko:

I N F O R M A T Y K
w referacie organizacyjnym

w pełnym wymiarze czasu pracy.


Termin zgłaszania ofert upływa w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 17.00.


Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

 ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Roman Stawinoga | Data wprowadzenia: 2014-12-18 12:40:22.
Data wprowadzenia: 2014-12-18 12:40:22
ObowižEzuje od: 2014-12-18
Opublikowane przez: Roman Stawinoga