Wójt Gminy


Stanowisko Wójta Gminy Gorzyce jest piastowane przez Daniela Jakubczyka.
Wójt został wybrany w wyborach przeprowadzonych w dniu 21.10.2018 r.
Kompetencje wójta wynikają z ustawy o samorządzie gminnym, statutu gminy i uchwał rady gminy.

Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków

Informujemy, iż w sprawach skarg i wniosków mieszkańców, wójt gminy przyjmuje w:

poniedziałki w godz. od 14.00 do godz. 17.00
środy od godz. 08.00 do godz. 12.00

W celu usprawnienia pracy, prosimy o wcześniejsze umówienie się z wójtem pod nr tel. 32-4513-056 w. 32.

 

Sylwia Czarnecka - Zastępca Wójta Gminy Gorzyce

Funkcję Zastępcy Wójta pełni od 1.12.2018 roku.

Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.

 

 

Stanowisko Wójta Gminy Gorzyce jest piastowane przez Daniela Jakubczyka.
Wójt został wybrany w wyborach przeprowadzonych w dniu 30.11.2014 r.
Kompetencje wójta wynikają z ustawy o samorządzie gminnym, statutu gminy i uchwał rady gminy.

Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków

Informujemy, iż w sprawach skarg i wniosków mieszkańców, wójt gminy przyjmuje w:

  • poniedziałki w godz. od 14.00 do godz. 17.00
  • środy od godz. 08.00 do godz. 12.00

W celu usprawnienia pracy, prosimy o wcześniejsze umówienie się z wójtem pod nr tel. 32-4513-056 w. 32.

 

Helena Lazar - Zastępca Wójta Gminy Gorzyce

Funkcję I Zastępcy Wójta pełni od 1999 roku.

Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.

 

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2014-12-22 11:55:26 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:52:34.
Data wprowadzenia: 2014-12-22 11:55:26
Data modyfikacji: 2018-12-06 09:52:34
Opublikowane przez: Beata Futerska