Planowanie przestrzenne

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przetrzennego 2013

tekst uchwały

mapa

 

Opublikowane przez: Anna Kocima | Data wprowadzenia: 2016-10-19 10:12:47 | Data modyfikacji: 2018-01-19 11:04:13.
Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przstrzennego 2016
 Zmiany 2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Kocima | Data wprowadzenia: 2018-01-19 11:09:38 | Data modyfikacji: 2018-01-19 11:11:24.
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
 wniosek o wydanie wypisu i wyrysu1.pdf

Opublikowane przez: Anna Kocima | Data wprowadzenia: 2018-04-30 16:40:41 | Data modyfikacji: 2018-05-25 09:48:52.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności
zamierzonego sposobu użytkowania obiektu
budowlanego z ustaleniami MPZP
 wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania1.pdf

Opublikowane przez: Anna Kocima | Data wprowadzenia: 2018-05-25 09:51:14.
Wniosek w sprawie zmiany Miejscowego Planu/Studium
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce
 zmiana planu wniosek.pdf

Opublikowane przez: Anna Kocima | Data wprowadzenia: 2019-06-26 15:17:23.
Data wprowadzenia: 2019-06-26 15:17:23
Opublikowane przez: Anna Kocima