Wykaz telefonów

 

 

BUDYNEK NR 1 – KOŚCIELNA 15 tel. 324513056 (fax: 22, 23)

BIURO/REFERAT

Nr wewn.

PRACOWNICY

Nr biura

PARTER

Biuro Obsługi Interesanta

(fax: wew. 22)

10

15

Swoboda Halina

Galdja Martyna

11

Referat inwestycji i zamówień publicznych

40

Bauerek Marek – kierownik referatu

2

47

67

Szmidt Ireneusz, Wojtek Sabina

Bajer Inga

3

11

Siedlaczek Stella

3a

Referat podatków i opłat

16

31

Kowalski Robert – kierownik referatu, Kołtuniak Helma

Janda Barbara, Sander-Balas Justyna

6

30

34

Grzybek Agnieszka, Sobczyńska Marcelina

Beata Szczęsny, Barbara Benauer

8

29

Borczyk Teresa, Wiśniowska Daria

9

Radca prawny, Audytor

35

Jacek Klimanek,  Pluta Przemysław, Woźnica Ewa

10

I PIĘTRO

Sekretarz Gminy

51

Władarz Maria

13

Referat Organizacyjny

12

Małgorzata Warzeszka - kierownik referatu

13

Sekretariat Wójta (fax: wew.23)

32

13

Parma Sylwia

Futerska Beata (promocja)

14

 

 

 

I PIĘTRO - PÓŁPIĘTRO

Skarbnik Gminy

 

27

60

 

Grzegorzek Bernadeta, 

Seman Renata - zastępca Skarbnika

19

 

Referat finansowy (księgowość)

28

Grzybek Teresa – kierownik referatu

15a

61

Musioł Ilona zast. Parma Aneta

Sosna Helena, Herman Danuta

15

45

46

Gawron Ilona, Grzegorzek Alicja

Sosna Mariola

18

Informatycy

57

Stawinoga Roman, Aleksander Kamłacz

16

Ochrona informacji niejawnych,

zarządzanie Kryzysowe, sprawy obronnem obrona cywilna i ochrona p. przeciwpożarowa

53

Matuszek Florian(obrona cywilna)

16a

II PIĘTRO

Referat strategii i funduszy zewnętrznych

 

48

26

 

Amalio-Nowak Bożena - kierownik referatu

Jambor Aleksandra, Sanecznik Tomasz

 

 

 

Referat rolnictwa i gospodarki gruntami

18

Markiewicz Justyna – kierownik referatu

25

14

20

Pasternak Jacek,

Smyczek Joanna, Przybyła Sabina

24

38

Cichy Jarosław, Kuczok Agnieszka

21

II PIĘTRO - PÓŁPIĘTRO

Referat gospodarki komunalnej

42

Gajowska Izolda – kierownik referatu

29

43

24

39

Ignacy Joanna

Kocima Anna

Kwiczała Beata

27

49

Błaszczok Katarzyna, Dłucik Janina

28

21

41

Lubasz Beata, Polnik Monika (zastępstwo)

Monika Student, Psota Liliana

30

Biuro Rady 

19

Radzik Monika

31

SALA NARAD

44

PARTER (strona prawa)

 

BUDYNEK NR 2 – BOGUMIŃSKA 13 tel. 324513056 (fax: 32 4179058)

BIURO/REFERAT

Nr wewn.

PRACOWNICY

Nr biura

       

Działalność gospodarcza. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

    36  Pośpiech Katarzyna     5

Referat spraw obywatelskich

(ewidencja ludności, dowody osobiste)

25

Kwapulińska Stefania – kierownik referatu

5A

36

37

Tekiela Katarzyna

Langer Bożena

5

Urząd Stanu Cywilnego

33

17

Siedlaczek Jadwiga – kierownik USC

Langrzyk Wioletta – zastępca kierownika USC 

9

Gospodarka komunalna (w terenie)

59

Wardęga Łukasz

13

Referat oświaty

58

Katarzyna Przybyła, Joanna Wodecka, Kałuża Katarzyna

2

 

 

 

Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2014-12-09 09:40:59 | Data modyfikacji: 2019-11-22 07:54:21.
Data wprowadzenia: 2014-12-09 09:40:59
Data modyfikacji: 2019-11-22 07:54:21
Opublikowane przez: Beata Futerska